úterý 25. září 2018   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Spolupráce s průmyslem je pro naši fakultu strojní samozřejmostí

Spolupráce s průmyslem je pro naši fakultu strojní samozřejmostí

Spolupráce s průmyslem je pro naši  fakultu strojní samozřejmostí
Děkan FS TUL Petr Lenfeld

Spolupráce s průmyslovou praxí je pro Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci (FS TUL) samozřejmostí. Již několik let dobře funguje Průmyslová rada FS TUL jako poradní orgán děkana. V současnosti má 19 členů – zástupců významných českých strojírenských podniků. „Pravidelně diskutujeme o problémech v oblasti vzdělávání, výzkumu a rozvoji a to nejen v našem regionu.  Společně usilujeme o zlepšení struktury a kvality studia, o inovaci studia a začlenění moderních poznatků z praxe do výuky,“ řekl děkan FS TUL profesor Petr Lenfeld s tím, že vzhledem k vysoce sofistikované úrovni současného strojírenství má stále více podniků zájem o spolupráci s akademickými vědeckými a výzkumnými pracovišti.

Uvádíme několik příkladů dlouhodobé a kvalitní spolupráci FS TUL s průmyslem:

Vibroizolace a optimalizace dynamických dějů
Katedra částí a mechanismů strojů spolupracuje s průmyslovými podniky tradičně v oblasti dynamiky strojů se zaměřením na problémy vibroizolace a optimalizace dynamických dějů. Mezi nejvýznamnější projekty patří široké nasazení pneumatických vibroizolačních uložení textilních strojů v podniku JUTA a. s. Dvůr Králové nad Labem. „Podařilo se nám minimalizovat přenos vibrací do podloží a okolí výrobního provozu a ochránit tak stavební konstrukce před nežádoucími účinky dynamických sil,“ říká profesor Lubomír Pešík a připomíná, že byly realizovány společné projekty s firmou Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi zaměřené na problémy vibroizolace budov v provozech dynamických zkušeben vozidel a hnacích agregátů. Paralelně s těmito úlohami byly navrženy pneumatické systémy chránící stavební konstrukce před lokálním silovým přetížením. Významnou část společné vědeckovýzkumné činnosti katedry a průmyslových podniků tvoří systémy optimalizace vibrační dopravy součástí a sypkých materiálů –jejími partnery jsou firmy ABB Elektro-Praga s. r. o. Jablonec nad Nisou a Vibros s. r. o. Příbram.

Automobilový průmysl
Katedra částí a mechanismů strojů  se  společně  s firmami  Proseat Mladá Boleslav s.r.o. a Škoda auto a.s  zaměřuje  na automobilové sedačky. „Provádíme výzkum a vývoj jednotlivých komponent automobilové sedačky, které mají vliv na celkový komfort sezení. Naše technické vybavení (plošina se šesti stupni volnosti) umožňuje provádět požadované experimenty a dlouhodobé zkoušky,“ říká vedoucí katedry profesor Ladislav Ševčík.  Připomíná dále vývoj tažných zařízení pro osobní automobily, které bylo původně určené pouze pro připojení vozíku. Nyní se využívá i pro jiné účely, například jako držák jízdních kol. Širší využití ale způsobuje úplně jiné namáhání součástí tažného zařízení, a proto ve spolupráci s firmou Prof svar Mnichovo Hradiště provádí katedra v univerzitních laboratořích pevnostní dynamické zkoušky.  „Pro automobilový průmysl testujeme vývojové typy tlumičů podle stanovené specifikace. Jde o dynamické testy při různých polohách tlumičů. Cílem je stanovit, zda vnitřní uspořádání tlumiče vyvodí požadované tlumící vlastnosti při různých polohách,“ dodává profesor Ševčík.

Katedra vozidel a motorů dlouhodobě spolupracuje s předními výrobci vozidel na vývoji nových hnacích agregátů. K nejvýznamnějším partnerům patří Škoda Auto a.s. Se společností TES Vsetín s.r.o. řeší společně projekt, jenž se zabývá návrhem a realizací zkušebního zařízení pro výrobce spalovacích motorů s cílem přípravy motoru pro certifikaci. „Spolupracujeme i se společností DAKO CZ a.s. při vývoji nových typů brzd pro kolejová vozidla. V oblasti technické diagnostiky se podílíme na ověřování vlastností dílů interiérů vozidel vyráběných z nových materiálů pro významné evropské  výrobce,“ říká vedoucí katedry Robert  Voženílek.

Svařování, slévárenství, tváření kovů
Katedra strojírenské technologie se obecně zabývá netřískovými technologiemi, tedy svařováním a tepelným zpracováním, sléváním, tvářením kovů a také zpracováním plastů. V oblasti svařování a tepelného zpracování je pozornost zaměřena na creepově odolné oceli, vysokoteplotní testování materiálů a měření vstupních veličin pro numerické simulace těchto procesů, případně pro numerické simulace únavové životnosti svarových spojů . „Společně s firmami  Mecas ESI a Siemens Turbomachinery řešíme projekty MPO Trio zaměřené na nízkoteplotní opravy creepově odolných turbínových komponent a numerické simulace predikce životnosti svařovaných konstrukcí v oblasti vysoko a nízkocyklové a teplotní  únavy.  V oblasti slévárenství zaměřujeme výzkum především na problematiku vad odlitků, na potenciální příčiny a jejich eliminace. Z hlediska komplexnosti se zabýváme zejména metalurgií, technologií procesu odlévání konvenčními i pokročilými technologiemi a také jejich numerickými simulacemi, včetně prototypových postupů,“ upřesňuje vedoucí katedry docent Jaromír Moravec. Dodává, že katedra společně se slévárnou hliníku TOP-ALULIT s.r.o. v rámci projekt TAČR Epsilon řešíproblematiku progresivní technologie  lití s nepřímou krystalizací pod tlakem (Squeeze casting). „Výsledky projektu splní požadavky podniků na kvalitu a efektivitu  výroby nerezavějících konstrukčních dílů napříč celou průmyslovou sférou,“ konstatuje docent Moravec.  Připomíná, že katedra je velmi aktivní i v oblasti tváření kovů, kde se dlouhodobě zabývá vývojem maziv a nových typů ochranných povlaků hlubokotažných a pevnostních plechů. Spolupracuje s předními výrobci maziv, jako jsou Fuchs, Castrol, Dietz, Quaker, Zeller Gmelin, Pfinder.  Při vývoji nových povlaků plechů spolupracuje s Thyssen Krupp, Salzgitter, Tata Steel, Voest atd. Pro tyto  firmy zajišťuje komplexní výzkum tribologického chování testovaných maziv a plechů s ochrannými povlaky při různých technologických podmínkách. Jedním z nosných témat další spolupráce TUL a průmyslové sféry v oblasti tváření kovů je výzkum materiálových vlastností a definice mezních deformačních stavů materiálů určených pro tváření. Na základě dosažených experimentálních výsledků vědci následně definují a  komerčně poskytují pokročilé materiálové modely pro numerické simulace procesu tváření. V rámci projektu „Nové technologie a speciální komponenty strojů“ prezentovala katedra „Inteligentní systém řízení nástroje pro tažení výlisků z plechů“, který umožňuje adaptivní ovládání tažného nástroje v průběhu výroby výlisku. Nový typ řízení již úspěšně používá firma VS Steel s r.o. při lisování výfukového potrubí z korozivzdorného materiálu.  V oblasti zpracování plastů vyvíjí fakulta strojní s aplikační sférou například lehké polymerní kompozity pro stavbu karoserie a zaměřuje se na  aplikaci nanočástic v polymerních matricích. Ve spolupráci s firmou GDK s.r.o. vyvinula světově unikátní vyfukovací stroj s integrovaným systémem interního chlazení kapalným CO2.

 „Těžko hledáme v moderním strojírenství oblast, ve které se liberecká fakulta strojní neangažuje. Spolupracujeme s mnoha předními firmami z celé České republiky i ze zahraničí a našich partnerů stále přibývá. V posledních letech jsme například získali i řadu zkušeností v oblasti 3D měření a digitalizace,“ konstatuje děkan FS TUL Petr Lenfeld.

Úspěšná spolupráce s průmyslem a úspěchy ve vědě a výzkumu zvyšují prestiž liberecké fakulty strojní i na mezinárodní úrovni. Fakulta dlouhodobě spolupracuje s univerzitami v Kanadě, Thajsku, USA a ve Vietnamu. V roce 2017 nově navázala spolupráci s univerzitou v Ázerbájdžánu a Izraeli, upevňuje spolupráce s univerzitami v Evropě - především s německými univerzitami (TU Dresden, FH Zittau/Görlitz, BTU Cottbus-Senftenberg, TU Mnichov, atd.) a s univerzitami ve Francii, Polsku, či Portugalsku. Letos získala tři projekty kreditové mobility Erasmus+ na další spolupráci s Kanadou, Thajskem a Vietnamem.

V roce 2017 pořádala a pořádá Fakulta strojní TUL významné kobference:

30.–31.května  VIBROENGINEERING Conference
11.–12. září  XLVIII. Mezinárodní vědecká konference KOKA 2017
9.–10. listopadu  The 10th International Conference Manufacturing Today and Tomorow
21.–24. listopadu Experimental fluid mechanics

J. Kočárková, Radek Pirkl
Psáno pro časopis Czech Business and Trade

Galerie
Galerie
Galerie

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání