sobota 25. květen 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Akademická poradna nabízí nové služby

Akademická poradna nabízí nové služby

Akademická poradna Technické univerzity v Liberci nabízí od letního semestru školního roku 2010/2011 v rámci psychologické poradny novou službu – poradenství pro studenty se specifickými poruchami učení.

Mezi nejčastější specifické poruchy učení patří dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Jde o obtíže spojené s osvojováním a používáním dovedností čtení a psaní často v kombinaci s poruchou koncentrace pozornosti i při průměrné nebo nadprůměrné inteligenci. Tyto potíže se projevují u studentů VŠ zejména při čtení a pochopení obsahu textu včetně odborné a cizojazyčné terminologie, v čitelnosti a tempu psaní, při aplikaci gramatiky a učení se i psaní slovíček v cizích jazycích, v pociťování nedostatku času na vypracování a kontrolu písemného zkoušení, ve snadnější unavitelnosti a rychle klesající koncentraci pozornosti.

Psychologická poradna Akademické poradny a centra podpory TUL nabízí diagnostiku a poradenství pro studenty s již dříve diagnostikovanou specifickou poruchou učení i pro studenty, kteří mají problémy ve čtení nebo psaní a chtějí zjistit příčinu svých potíží.
Na základě doporučení z poradny mohou vyučující studentům s diagnostikovanou poruchou učení individuálně přizpůsobit podmínky studia - například poskytnout větší časový prostor na přečtení a vypracování písemného zkoušení, upřednostnit po dohodě ústní zkoušení místo písemného, dovolit pracovat na notebooku atd. Psychologická poradna AP TUL dále nabízí v rámci poradenství studentům VŠ (nejen studentům s SPU) pomoc při hledání příčin špatného zvládání studia, při volbě vhodného studijního stylu, nácvik koncentrace pozornosti a psychohygieny při studiu, pomoc při řešení osobních problémů a řešení stresových situací.

Autor: Markéta Páralová, Akademická poradna a centrum podpory, TUL
Kontakt:
LS: sudý týden, 16.30-18.30
objednat se lze na mailu: marketa.paralova@seznam.cz

Akademická poradna a centrum podpory poskytuje poradenské a další služby všem studentům v těchto oblastech: studijní poradenství, psychologické poradenství, sociální poradenství, poradenství pro studenty se speciálními potřebami, profesní a kariérové poradenství, duchovní poradenství.

Akademickou poradnu najdete v budově F1- Husova ul., zvýšené přízemí – vedle ordinace praktické lékařky a stomatoložky. Poradna má bezbariérový přístup výtahem od Informačního centra ze Studentského náměstí. tel.: 485353056, 3057
Veškeré informace o poradenských službách naleznete na www.tul.cz v sekci Akademická poradna a centrum podpory. Všem, kteří se na nás obrátí, rádi pomůžeme.

Kolektiv odborných pracovníků  

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání