pátek 24. listopad 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů
Dominantou univerzity je moderní budova Super C

V rámci projektu OP VVV - Příprava nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TUL absolvují mladí akademičtí pracovníci fakulty strojní zahraniční stáže (viz předchozí článek). Podle proděkana FS TUL Martina Bílka je jejich úkolem mimo jiné zmapovat v průběhu svých pobytů pravidla, zvyklosti a odborné pojetí doktorských studijních programů. „Postřehy a názory jsou jedním z diskusních témat nad obsahem a standardy připravovaných studijních programů FS TUL,“ řekl proděkan Bílek.    

Na  prestižní, světově uznávané univerzitě  RWTH v německých Cáchách již absolvoval v rámci uvedeného  projektu stáž Jan Valtera z katedry textilních a jednoúčelových strojů. O své dojmy a postřehy se podělí i se čtenáři T-UNI:

Přestože univerzita RWTH Aachen s více než 12 tisíci studenty patří do skupiny větších univerzit, svou polohou i důrazem na technické oblasti výzkumu je podobná naší univerzitě. Lázeňské město Cáchy leží na samých hranicích s Belgií a Nizozemím. To se promítá do složení studentstva i akademiků, kteří často dojíždí z okolních států. Mezi širokým portfoliem univerzity pak dominují právě inženýrské obory s důrazem na mechaniku, konstrukci a mechatroniku strojů a zařízení. Liberec přitom není kolegům z RWTH neznámý. Profesor Burkhard Corves a jeho spolupracovníci z institutu IGM jsou pravidelnými účastníky konference TMM o teorii strojů a mechanismů, kterou  pravidelně ve čtyřletých cyklech pořádá naše katedra. Profesor Corves je vedoucím oddělení IGM zabývajícím se výzkumem v oblasti mechaniky, dynamiky a robotiky na světové úrovni.

Během svého pobytu jsem především pracoval na společném tématu zaměřeném na analýzu klikového mechanismu s magnetickými akumulátory kinetické energie. Prostřednictvím dvou prezentací a workshopu jsem měl možnost představit tamním kolegům naši univerzitu, vybrané výsledky fakulty strojní a možnosti využití magnetických systémů v dynamicky náročných aplikacích. Bylo navíc velice zajímavé seznámit se blíže se strukturou doktorského studia na RWTH i s přístupem akademiků k výuce.

Univerzita RWTH Aachen je svým vybavením i způsobem výuky skutečně technika s velkým T,  ale studentský život je podobný tomu našemu. Hlavním dopravním prostředkem studentů i zaměstnanců je zde však kolo.

Ing. Jan Valtera, Ph.D.

Přínosem stáže doktora Valtery také je, že podařilo zorganizovat návštěvu dvou doktorandů z týmu profesora Corvese na naší univerzitě. Studenti Sven Rink a Amir Shahidi představí 4. září od 10.30 hodin své výzkumné oddělení i univerzitu RWTH. Prezentace se bude konat v učebně katedry textilních a jednoúčelových strojů v budově F1, ve 4. podlaží. Všichni jste srdečně zváni.

-red-

Galerie
21.11. 2017

Kandidát na děkana FS se představí akademické obci

Akademický senát FS a vedení FS TUL zve členy Akademické obce FS TUL na shromáždění, které se bude konat ve středu 29. listopadu 2017 od 12.30 hodin v posluchárně G 315.  Profesor Petr Lenfeld, který je jediným kandidátem na funkci děkana fakulty strojní, představí svoji vizi o fungování fakulty pro volební období 2018-2022. Prostor bude i pro diskuzi. Volební program prof. Lenfelda čtěte zde.

23.10. 2017

Cena Siemens 2017 – hlaste své práce

Uzávěrka pro přihlášky je 27. listopadu 2017. Přihlaste svou bakalářskou, magisterskou, disertační práci či výzkumný projekt. Více informací a odkaz na přihlášku najdete zde.

Autorům nejlepších prací se letos předá 1.000.000 korun, odměna čeká i na toho, kdo zajímavou práci do soutěže doporučí.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání