středa 20. září 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Na fakultě umění a architektury se pokusí odhalit podstatu identity

Na fakultě umění a architektury se pokusí odhalit podstatu identity

Na fakultě umění a architektury se pokusí odhalit podstatu identity
Z díla Alberta Kalacha

Fakulta umění a architektury TUL pořádá ve dnech 25. – 27. 9. 2017 druhou mezinárodní konferenci EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa. Konference, která tematicky navazuje na 1. konferenci Architektura mimo centra, se koná v Aule budovy G,  Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

Konferenci pořádá FUA v rámci projektu EUPRO II - Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu. 

Hlavním tématem je snaha o odhalení problematiky identity místa nebo národní identity v soudobé architektuře. Na toto téma lze nahlížet z různých možných úhlů pohledů a z různých situací v jakých se lokální tvůrci a jejich tvorba nachází. Široké spektrum přístupů může odhalit specifika české architektonické scény a její identity.

Mezi přednášejícími budou kromě našich známých  architektů, včetně děkana FUA TUL Zdeňka Fráňka, takové osobnosti, jako je špičkový mexický architekt Alberto Kalach, známý svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Zabývá se i problematikou územního plánování. „Architektura je jediným lidským nástrojem pro obydlování světa. Obydlováním měníme naše okolí a životní prostředí, měníme i způsob, jakým svět obýváme a užíváme,“ tvrdí Alberto Kalach.

Pozvání  přijala také americká architektka Leslie Van Duzer, která vyučovala na několika vysokých školách ve Spojených státech amerických, v Kanadě i v Evropě (Vídeň, Praha, Helsinky, Aarhus) a od roku 2010 vede fakultu architektury a krajinného inženýrství na University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Je spoluautorkou tří knih o moderní architektuře (Adolf Loos, Mies van der Rohe). Jako konzultantka se podílela na rekonstrukci Müllerovy vily v Praze.

Takováto setkání mají mimo jiné i důležitý společný cíl: „Šířit osvětu a zapojit mladé nastupující generace architektů do diskuse na téma, jako je ekologie a krajina, hledání souladu tvorby architekta s přírodou," řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR u příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu při veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v Praze 21. září a na kterém vystoupí také Alberto Kalach.   

Konference na Technické univerzitě v Liberci slibuje jistě mnoho zajímavého, ale kapacita sálu je omezena. Proto se v případě zájmu registrujte co nejdříve na této adrese:  https://docs.google.com/forms/d/1NAZ8x45VyCcEtVpcVne1yiRCgqtc8EsyRdMWgFybSTg/edit

-koč-

Galerie
12.09. 2017

Akademický senát začne přijímat přihlášky kandidátů na rektora TUL

Od pátku 15. září do 29. září do 12.00 hodin bude volební komise Akademického senátu TUL přijímat náležité dokumenty a přihlášky kandidátů na rektora Technické univerzity v Liberci.  Listinu kandidátů zveřejní volební komise v pátek 29. září po 14.00 hodině.  Kandidáti se představí na shromáždění akademické obce 10. října. Dne 16. října proběhne společné zasedání Akademického senátu a Vědecké rady TUL. O tom, kdo zasedne do rektorského křesla, budou senátoři rozhodovat při volbách v úterý 24. října 2017. Volby na kandidáty na rektora vyhlásil Akademický senát TUL dne 20. června 2017, protože současnému rektorovi Zdeňku Kůsovi končí druhé volební období k 31. lednu 2018.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání