středa 20. září 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Indie uznává naše zkušenosti s čištěním odpadních vod

Indie uznává naše zkušenosti s čištěním odpadních vod

Indie uznává naše zkušenosti s čištěním odpadních vod
Profesor Militký v Indii

Indičtí vědci ale i průmyslové podniky mají velký zájem o naše zkušenosti v oblasti čištění kontaminovaných vod. S redakcí T-UNI o tom hovořil profesor Jiří Militký, který koncem letošního srpna přednášel v Indii na konferenci International Conference on Waste Water Management. Ústředním tématem bylo právě čištění odpadních vod.

Konference se zúčastnilo na 600 posluchačů z celé Indie. „Byli zde i zástupci průmyslových a zemědělských podniků,“ řekl profesor Militký.  Odpadní vody jsou podle něj v Indii ještě palčivějším problémem než v jiných zemích. Je to hustě osídlená země a vysoký počet obyvatel, průmyslových podniků a zemědělských farem znamená i vyšší stupeň znečišťování. Špičkoví odborníci z různých oborů zde přednášeli o tom, jak lze z odpadní vody odstranit toxické organické látky, aby nezatěžovaly životní prostředí. „Já jsem se ve své přednášce „Nanotechnology and Water Treatment: Some Myths and Reality“zaměřil na vývoj nových technologií na naší univerzitě při čištění odpadních vod a na naše dosavadní výsledky v této oblasti. Prezentoval jsem postupy založené na využití kolmo kladených netkaných textilií, různé typy membrán a filtrů a výhody i nevýhody nanotechnologií a nanomateriálů,“ přiblížil svoji přednášku profesor Militký. 

Výsledky vědecké práce na naší univerzitě prezentoval v Indii také profesor Miroslav Černík, ředitel pro vědu a výzkum Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie TUL (CxI). Jako pozvaný řečník přednášel na jaře na indické univerzitě v Mangaluru (stát Karnataka) v rámci programu Celosvětové podpory akademické spolupráce (GIAN). Tento program běží v Indii několik let a již se v něm vystřídalo více než 1100 přednášejících z celého světa, včetně čtyř Čechů. Zatímco, předchozí přednášející z ČVUT i centra IT4innovation (Ostrava) se zabývají IT technologiemi, profesor Černík byl pozván jako odborník na nanotechnologie. Jeho dvoutýdenní kurz v oblasti nanovláken, nanočástic a dalších nanomateriálů a jejich aplikací (mimo jiné i v oblasti čištění vod) navštěvovalo po dobu osmi dní 35 studentů ze širokého okolí. „Někteří studenti jeli osm hodin vlakem a po dobu kurzu bydleli dva týdny v kampusu. Zájem studentů byl velký, líbilo se jim, že po každé lekci následoval diskuze, do které e velmi aktivně zapojovali. Dokonce často přicházeli sami, s nápady různých aplikací nanomateriálů.  Musím říci, že studenti byli odborně na velmi dobré úrovni a jejich zájem o problematiku byl nadstandardní. Možná to je tím, že si kurz platili za svého a chtěli se dozvědět co nejvíce informací“, řekl Černík. Dodal, že indičtí studenti projevili také zájem o studium v Čechách, zejména o studium doktorských programů.

Mangalorská univerzita podle profesora Černíka s naší univerzitou už úspěšně spolupracuje. „Dosáhli jsme už zajímavých výsledků u experimentů, které při své dlouhodobé návštěvě v Mangaluru zahájil pracovník TUL Vinod Padil z Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách CxI. Jedná se o využití nanomateriálů při záchytu radionuklidů. Spolupráci garantuje profesor H.M. Somashekarappy z Centra pro Aplikaci Radioizotopů a Radiační Technologie, Mangalorské univerzity. Pan profesor přijal naše pozvání a v listopadu s ním budeme v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie v naší společné práci pokračovat,“ dodal profesor Černík.

-koč-

Galerie
12.09. 2017

Akademický senát začne přijímat přihlášky kandidátů na rektora TUL

Od pátku 15. září do 29. září do 12.00 hodin bude volební komise Akademického senátu TUL přijímat náležité dokumenty a přihlášky kandidátů na rektora Technické univerzity v Liberci.  Listinu kandidátů zveřejní volební komise v pátek 29. září po 14.00 hodině.  Kandidáti se představí na shromáždění akademické obce 10. října. Dne 16. října proběhne společné zasedání Akademického senátu a Vědecké rady TUL. O tom, kdo zasedne do rektorského křesla, budou senátoři rozhodovat při volbách v úterý 24. října 2017. Volby na kandidáty na rektora vyhlásil Akademický senát TUL dne 20. června 2017, protože současnému rektorovi Zdeňku Kůsovi končí druhé volební období k 31. lednu 2018.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání