úterý 23. červenec 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Uzavřeli jsme dohodu s Akademií věd o vzdělávání doktorandů

Uzavřeli jsme dohodu s Akademií věd o vzdělávání doktorandů

Uzavřeli jsme dohodu s Akademií věd o vzdělávání doktorandů
Rektor TUL a předsedkyně AV ČR

Dohodu o vzdělávání doktorandů podepsali včera předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs. Dohoda má podle novelizovaného vysokoškolského zákona zásadní význam pro další sbližování akademické a univerzitní sféry.

Podepsaná dohoda vymezuje pravomoci mezi Akademií věd ČR a Technickou univerzitou v Liberci v rámci vzdělávání doktorandů. Těm se otevírají širší možnosti výběru akademických školitelů a využití laboratoří a dalších prostor Akademie věd. Na pracovištích Akademie věd mohou doktorandi absolvovat studium v různých vědních oborech, přičemž obhajoba státní doktorské zkoušky a udělení titulu Ph.D. probíhá na vysoké škole.

Naše univerzita spolupracuje dlouhodobě s řadou ústavů Akademie věd ČR. Nová dohoda, která současnou spolupráci zastřešuje, ale znamená výrazný posun dopředu. Umožní nám dosavadní spolupráci rozšířit na všechny fakulty a na všechny ústavy AV. Dosavadní zkušenosti jsou velmi dobré a věřím, že se nám bude dařit vzájemnou spolupráci smysluplně rozšiřovat. Naše univerzita má co nabídnou například v oblasti nanomateriálů a nanotechnolgi a také v přesném strojírenství,“ řekl profesor Zdeněk Kůs.

Pracovníci Akademie věd budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Jména akademických školitelů se také objeví na závěrečných diplomech.

Podáváme akreditaci na společný doktorský program aplikovaná mechanika, do kterého chceme přijímat studenty už příští rok na jaře. Mít Akademii věd ČR jako partnera je výhodné, můžeme využít tamní odborníky jako školitele, garanty předmětů, studenti mohou pracovat v laboratořích a konzultovat své výsledky na nejvyšší úrovni,“ řekl děkan Fakulty strojní TUL Petr Lenfeld, který podpis dohody inicioval.

Technická univerzita v Liberci se tradičně orientuje na spolupráci s podnikatelským prostředím. Typicky je to textilní, sklářský a automobilový průmysl.

Při podpisu dohody se také hovořilo o současném trendu digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce s sebou nese i řadu problematických prvků. „V konceptu změn v průmyslu se opomíjí sociální rozměr. Nám se ale v posledních letech osvědčilo propojovat technické a humanitní obory. Na vědu se tak dá dívat z úplně jiné perspektivy, kterou technici a přírodovědci mají tendenci opomíjet,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Na Technické univerzitě v Liberci aktuálně studuje zhruba 6 000 studentů na sedmi fakultách. Do vědecké práce se zapojují  i v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který propojuje laboratoře technických oborů z celé univerzity a spolupracuje s významnými vědeckými subjekty i komerčními firmami.

Podpis dohody Akademie věd a Technické univerzity v Liberci je v pořadí již třetí dohodu s vysokou školou podle novelizovaného vysokoškolského zákona, která má zásadní význam pro další sbližování akademické a univerzitní sféry. Dosud byly uzavřeny dohody s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

J. Kočárková s využitím tiskové zprávy AV ČR
Foto: Archiv AV ČR

Galerie

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání