úterý 23. červenec 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Společně se učíme, jak lépe využívat přírodní zdroje

Společně se učíme, jak lépe využívat přírodní zdroje

Společně se učíme, jak lépe využívat přírodní zdroje
Projekt podpořila EU

Vzdělávací aktivity zaměřené na efektivnější využívání regionálních přírodních zdrojů v česko-německém pohraniční nabízí naše univerzita se svými partnery v rámci tříleletého „Mezinárodního vzdělávacího projektu - udržitelné a efektivní využívání zdrojů.“ 

„Pokračujeme vlastně v intenzivní přeshraniční spolupráci s našimi tradičními partnery: Vysokou školou v Žitavě a Zhořelci (oblast environmentální techniky), Vysokou školou technickou a hospodářskou v Drážďanech (oblast geotechniky) a Univerzitou Karlovou (oblast aplikované geologie), “ říká vedoucí projektu za českou stranu Jan Šembera s tím, že liberečtí vědci se zaměřují hlavně na oblast aplikované informatiky.

České a německé vysoké školy spojily své personální vědecké a technické zdroje, při kterých vzájemně využívají zkušenosti v oblasti vývoje interdisciplinárních koncepcí a společně vytvářejí vzdělávací nabídky.„To vše vede k vytvoření předpokladů pro efektivnější využívání zdrojů, především půdy a vody,“ uvedl Jürgen Schönherr z Vysoké školy v Žitavě a Zhořelci a zdůraznil výrazné synergické efekty při společném využívání přístrojového vybavení a při společném vědeckém bádaní. „Je reálné zlepšovat vlastnosti materiálů, jako jsou půdy, zvětralé horniny a recyklované materiály a pak je využívat jako stavební podloží nebo jako stavební materiál,“ uvedl profesor Schönherr.

Tato témata jsou obsahem i společných vzdělávacích aktivit, jako jsou různé typy kurzů, semináře, konference, workshopy ale také terénní cvičení, při kterých se v konkrétním prostředí ověřují výsledky výzkumu v laboratořích. V uplynulém roce uspořádali realizátoři projektu kromě tradičního Skládkového workshopu, na který do Žitavy přijel rekordní počet účastníků, také řadu intenzivních a otevřených kurzů. Tyto kurzy populárním způsobem doprovázeným množstvím animací a obrázků přiblížily témata související s ochranou a využitím přírodních zdrojů.  Byly to například kurzy věnované využití cirkulačních vrtů při dekontaminaci podzemní vody, nové výpočetní metodě v mechanice tekutin – Latice Boltzmann Method, využití jazyka R pro statistické výpočty a tvorbu webových aplikací v informačních systémech … atd.  K zajímavým tématům patřila přednáška Hlubinná geotermální energie v Německu, ale také například kurz zaměřený na likvidaci a zabezpečení skládek a jejich vliv na životní prostředí s důrazem na nutnost ochrany podzemí vody jako nejcennějšího přírodního zdroje.

„Celkem jsme vloni uspořádali 17 projektových, vzdělávacích aktivit,“ řekl za organizátory Lukáš Zedek z naší Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a upozornil, že letos projektoví partneři ve své činnosti v podobném duchu pokračují. V lednu již proběhly další otevřené kurzy a to jak v Liberci (Modelování vodní bilance, Modelování v geotechnichnické centrifuze – PřF UK), tak u projektových partnerů v Žitavě (Nové technologie v oboru sít a prosévacích pletiv pro mokré a suché třídění v oblasti jemných částic) a v Drážďanech (Recyklace stavebních hmot).  Seznam dalších plánovaných kurzů najdete průběžně na adrese: http://www.teseus.org/index.php/cz/udalost/aktualni. Zúčastnit se mohou studenti i akademičtí pracovníci.

Projekt podporuje Evropská unie z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. (číslo projektu 100246598 SN-CZ 2014-2020).

J. Kočárková

 

 

 

Galerie

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání