pátek 27. duben 2018   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Technická univerzita v Liberci vydala atlas Srážkové poměry Euroregionu Nisa v letech 1991-2010

Technická univerzita v Liberci vydala atlas Srážkové poměry Euroregionu Nisa v letech 1991-2010

Srážkové extrémy jsou hlavním tématem studia týmu vědců zapojených do řešení projektu KLIMATEXT řešeného v letech 2011-2014 pod vedením prof. Jana Picka na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Úkolem kartografů a geoinformatiků bylo vyhodnotit rozložené srážek na území Euroregionu Nisa, jehož součástí je i Liberecký kraj. Právě prostorovým vymezením území je soubor map dosud ojedinělý. Snahou jeho autorů bylo odbornými metodami analyzovat dostupná data fyzických měření na území všech tří států a vydat tak dosud nepublikované mapy rozložení srážek v euroregionu. Autoři atlasu tak navazují na své předchozí kartografické práce přispívající k zmapování území Liberce (mapa Direction, 2013) a Libereckého kraje (atlasy Životní prostředí Libereckého kraje, 2008, a Atlas ekonomických ukazatelů, 2011).

Jak zmiňují autoři atlasu Jiří Šmída a Daniel Vrbík v předmluvě k jeho vydání, euroregion je díky přítomné bariéře v podobě hranice sousedících států specifické území. Státní hranice dnes již často jen špatně postřehnutelné v krajině jsou mnohem výraznější v myšlení lidí. Přírodní jevy, jakými jsou klima a podnebí, tyto hranice neznají.

Atlas vznikl na základě znalostí odborníků z vědních oborů, jakými jsou klimatologie, statistika, geografie, kartografie a geoinformatika. A právě geografické informační systémy (GIS), zahrnující metody a nástroje umožňující efektivně zpracovat, analyzovat a vizualizovat prostorová data, byly při jeho tvorbě nenahraditelné.

Celé dílo je logicky členěno do tří kapitol. První podává informace o obecných jevech jakým je například reliéf, administrativní členění či krajinný pokryv. Tato část slouží k vytvoření základního obrazu o území a měla by čtenáři pomoci pochopit jevy, které se srážkami přímo i nepřímo souvisí. Stěžejní částí je kapitola popisující samotné srážkové poměry území v letech 1991–2010. Kapitola je tvořena 23 mapami, vytvořenými na základě dat poskytnutých od Českého hydrometeorologického institutu a zahraničních institucí Deutscher Wetterdienst a Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej (ekvivalenty ČHMÚ). Poslední kapitola obsahuje mapy vytvořené syntetickým postupem, který je snahou o vizualizaci prostorové korelace jevů, jakými jsou například srážkové poměry a podíl orné půdy.

Jednotlivé mapy, nebo skupiny map, doplňují textové informace vysvětlující, co je na mapách zobrazeno, případně popisující metodiku jejich tvorby či poukazující na zajímavosti, které lze na mapách nalézt. Dohromady atlas obsahuje více jak třicet map, vytvořených běžnými způsoby kartografické vizualizace. Samotné vizualizaci předcházely měsíce přípravných prací, které zahrnovaly srovnávací studium obdobných děl, identifikaci cílové skupiny, zaměření a obsahu atlasu, (geo)statistické zpracování dat, jejich analýza a vyhodnocení.

Atlas KLIMATEXT je dvoujazyčnou publikací (česko-anglickou) s rozsahem 32 stran. Vznikl za podpory projektu OP VK Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Nové mapové dílo je určeno všem, kteří se zajímají o území Libereckého kraje v širších souvislostech přilehlých přeshraničních území společně spolupracujících v euroregionálním uspořádání. Atlas lze prohlížet a pro lepší kvalitu zobrazení stahovat zdarma na http://www.slideshare.net/fptul/atlas-klimatext-slide. V papírovém vydání k dostání u autorů.

 

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. expert GIS projektu KLIMATEXT

Mgr. Daniel Vrbík expert GIS projektu KLIMATEXT

Přílohy

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání