pondělí 21. leden 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Soutěž o nejužitečnější e-learningový kurz na FM

Soutěž o nejužitečnější e-learningový kurz na FM

Fakulta mechatroniky uspořádala 3. ročník soutěže o nejužitečnější e-learningový kurz. Tato akce má „vyhecovat“ pedagogické kolegy ke zvýšení úrovně e-kurzů.

Dlouho se snažíme, aby se e-learningové kurzy zkvalitňovaly, aby autoři kurzů využívali ALS v celé šíři jeho možností. Chtěli bychom, aby ke kvalitním výkladovým textům v kurzech přibyly slovníky, testy a také „selftesty,“ úkoly a vzorová řešení pro typické úlohy daného předmětu, kontrolní otázky pro kontrolu stupně poznání probíraného tématu. Chtěli bychom, aby se častěji využívaly interaktivity typu diskuzních fór, anket, dotazníků, které také mohou  přispět k hlubšímu pochopení a porozumění studovaných problémů.  Studenti často kritizují, že se e-learning zvrhává pouze na publikační web a to často jen ve formě prezentací k přednáškám, bez výkladových textů.     

Měsíc květen 2017 byl nominační. Všichni studenti FM mohli nominovat kurz, který jim nejvíce pomohl ve studiu. Dostali jsme nominace i komentované nominace. Všechny studentské podněty byly předané panu děkanovi fakulty mechatroniky. Dostalo se nám od studentů slov uznání za nasazení, za přístup ke studentům a prostředí, za snahu studentům naslouchat. Opakovaně  jsme byli oceněni za existenci záznamů přednášek, pravda jen pro některé předměty a některé pedagogy. Příjemné bylo ocenění za fungování studijního oddělení. Výčet těch pedagogů, kteří jsou studenty jmenovitě oceněni, je poměrně dlouhý, ale je to jedno z mála poděkování za pedagogické působení na fakultě, proto jej uvedu. Uvádíme seznam bez pořadí, tak to od studentů přímo zaznělo. Poděkování patří kolegům Satrapovi, Kopetschkemu, Vranému, Vitvarové, Koskové, Hernychovi, Špánkovi, Kopáčkové, Nouzovi,  Koldovskému, Císařové a Exnerovi.

Nadchlo nás prohlášení jednoho za studentů o tom, že pan Exner mu ukázal zázraky matematiky a algebry. Na technické univerzitě je příjemné slyšet, že matematika může být takto vnímána.

Matematika, konkrétně MA1*M se opakovaně stává nejlépe hodnoceným kurzem na technické škole a to nás velmi těší. Proto speciální poděkování patří autorce Aleně Kopáčkové, která  přednášky streamuje, publikuje na ALS, kam dává mnoho dalších materiálů a studenti si to cení.

Kritické podněty se týkaly především chybějících nahrávek přednášek, a to hlavně v navazujícím studiu. Studenti vnímají negativně, že přednáška je v místnosti vybavené potřebnou technikou a pedagog záznam nepořídí. Nedá se nic dělat, pořizování záznamů není povinné.

I v připomínkách byli studenti adresní. Nechceme zveřejňovat jména ani předměty, věříme, že oprávněné výtky pedagogové akceptují, budou informováni individuálně a v budoucnu své informační zdroje na ALS portálu zlepší. Připomínky má k dispozici pan děkan prof. Plíva.

Studenti touto soutěží dostali další možnost ovlivnit kvalitu vzdělávání na FM. Nutno říci, že se této role ujali se ctí. Po nominacích, nakonec rozhodovala komise 5 studentů  pod vedením Michala Rotta, který zastupoval studentské senátory.

V TK1 bylo 10 nejčastěji nominovaných kurzů otevřených na 10 počítačích, aby komise mohla obsah porovnávat. Studenti určili pořadí prvních 5  kurzů takto:

 

Předmět

Název Předmětu

Autor kurzu

1

KMD/MA1

Matematika

Kopáčková

2

MTI/DM

Data mining

Císařová, Lamr, Tyl

3

ITE/MATLB

Výpočty, simulace a vizualizace Mtlb

Koldovský

4

NTI/PRK

Překladače

Kosková-Třísková

5

NTI/DPG

Distribuované programování

Kopetschke, Hybš

 

V 10 nominacích uspěly ještě kurzy, kde pořadí studenti neurčili: Algoritmizace a programování, autorka Královcová, Databázové systémy - Vitvarová, Počítačové zpracování signálů - Nouza, Číslicové počítače – Tomáš Martinec, Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky - Cvrček.

Všem oceněným gratulujeme.

Za kolektiv projektu ALS

Klára Císařová

 

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání