sobota 20. duben 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Projekt Vi4.0 z OP VVV. Rekonstrukce a vybavení objektu v Třebízského ulici

Projekt Vi4.0 z OP VVV. Rekonstrukce a vybavení objektu v Třebízského ulici

Naše univerzita od června letošního roku řeší projekt „Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0“ s akronymem Vi4.0, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553. Žádost o dotaci byla podána v srpnu 2016, rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi o rok později. Projekt je financován z Prioritní osy 2 – Rozvoje vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, OP VVV. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Celková výše dotace je 266 miliónů Kč. Hlavním cílem projektu je vytvoření infrastruktury pro nové a upravené studijní programy definované v projektu ESF RoLiZ4.0.

OP_VVV  a MŠMT_small

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

- Výstavba moderních laboratorních a výukových prostor (rekonstrukce a změna účelu budovy T, rekonstrukce části budovy H na Laboratoř pro ekonomické experimenty a zpracování velkých dat (EF)

- Pořízení materiálně technického vybavení (přístroje, SW a vybavení budovy T a laboratoří v budově H).

Vedoucím řešitelem projektu a manažerem stavební části projektu je prorektor pro rozvoj a výstavbu TUL. Koordinace v rámci univerzity je zajišťována řídícím výborem. Tentvoří vedení univerzity a jednotlivých fakult a hlavní řešitelé a projektoví manažeři.

Přístroje budou pořizovány průběžně tak, aby podpořily plnění cílů komplementárního projektu ESF.

Budova T má být zkolaudována nejpozději do srpna 2019, do konce roku 2019 má být vybavena nábytkem a přístroji a předána do užívání. Celkový rozsah pořízeného majetku je enormní, pro jeho pořízení plánujeme 166 sdružených výběrových řízení.

Největší investicí je celková rekonstrukce a změna účelu nově pořízené budovy T, která původně sloužila jako studentská kolej (postavena byla v 50. letech 20. století) a později sloužila k administrativním účelům Policie ČR. Zrekonstruovaná budova bude mít celkovou užitnou plochu 2 600 m2. Pro účely projektu, tj. pro nové a upravené studijní programy, budou vytvořeny laboratoře, výukové místnosti, pracovny a nutné zázemí. Na část rekonstrukce způsobilou k financování projektem je přiděleno 35 miliónů Kč. Hlavní předpokládanou úpravou je odstranění stávajícího vstupu a jeho nahrazení novou přístavbou. Tím vznikne nový bezbariérový vstup doplněný o výtah. Zároveň bude severní blok navýšen o jedno podlaží a blok se stávajícím společenským sálem bude odstraněn. V uvolněném prostoru bude zřízeno parkoviště. Objekt bude kompletně zateplen s výměnou veškerých výplní. Návrh fasád bude ctít původní architektonický koncept, který byl skromný a omezil se na jednoduché členění, pravidelnost, řád v rozmístění otvorů, tvarování říms a šambrán. Kvůli zajištění dostatečné světlé výšky místností v úrovni 4. n.p. (laboratoře čistých prostor) bude odstraněn stávající strop nad tímto podlažím a stávající valbová střecha vč. krovu a nadezdívek nad úrovní posledního věnce. Provozně bude odlišný severní a jižní blok budovy. V severním křídle se od úrovně 1. n.p. vzhůru nachází byt domovníka a zázemí údržby, 2 podlaží kanceláří a sál s venkovní terasou a zázemím. V jižním křídle jsou plánovány v 1. n.p. těžké laboratoře FS a FT, v 2. n.p. lehké laboratoře FT, ve 3.n.p prostory FM, ve 4. n.p. pak prostory FZS.

Pro ilustraci rozmanitosti projektu bych rád uvedl některé z připravovaných nákupů přístrojů:

„Ergonomický“ oblek + rukavice (Motion capture) pro nahrávání pohybu a jeho převedení na digitální model (FS), bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů (FS), dilatometer pro vysokoteplotní testování materiálů, až 1700°C (FS), průmysloví roboti (FS, FM),laboratorní elektromobil (FM), brýle pro virtuální realitu Hololens (FM), dětská tepelná figurína – Child Thermal Manikin (FT), výukové pacientské simulátory SimMan, SimJunior  (FZS), hmatové mapy pro nevidomé (REK – APC).

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.

Prorektor pro rozvoj a výstavbu TU v Liberci

 

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání