pátek 24. květen 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > Projekt SHARPEN Erasmus+ KA2 Strategická partnerství

Projekt SHARPEN Erasmus+ KA2 Strategická partnerství

Příležitost pro malé a střední podniky získat přínosné informace a zdokonalit své procesy personálního managementu

 

Team akademických pracovníků z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci uspěl s žádostí

o grantovou podporu ve výzvě Národní agentury Evropské unie Erasmus+ Strategická partnerství KA2

a získal nárok na financování mezinárodního projektu SHARPEN z fondů Evropské unie.

Zkratka SHARPEN je složena z prvních písmen hlavních slov celého názvu projektu SMEs Human Resource Attraction, Retention and Performance Enhancement Network, ve volném překladu síť

pro podporu a zvýšení zájmu lidských zdrojů o zaměstnání, jejich stabilizaci a výkonnosti v malých a středních podnicích.

 

V tomto projektu, který vědecky i manažersky vede tým z Technické univerzity z Liberce, jsou zapojeny ještě čtyři zahraniční univerzity a regiony, a to z Německa Západosaská vysoká škola WESTSACHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU, Univerzita aplikovaných věd Kajaani - KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY, z Finska, britská univerzita - THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD a Univerzita aplikovaných společenských věd - SOCIALINIU MOKSLU KOLEGIJA, z regionu Klaipeda v Litvě.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikace a potřebných pracovních dovedností.

Pro vzdělávací instituce zapojené do projektu SHARPEN bude mít tato aktivita přínos v podobě přístupu

k novým metodám ve vzdělávání a odborném výcviku studentů, tzn. budoucích potenciálních zaměstnanců pro firmy v jejich regionu. Současně účastnící se firmy získají možnosti, znalosti a podporu vybudovat profesionálnější a dokonalejší pracovní prostředí, na základě konkrétních potřeb v oblastech personálního řízení, které samy v rámci projektu společně se studenty a akademickými pracovníky vydefinují.

 

Cílem projektu SHARPEN na straně výukového programu je zvýšit relevanci obsahu studia prostřednictvím interaktivních činností studentů ve spolupráci s malými a středními podniky, kdy během tří fází projektu budou studenti zapojeni přímo v pracovních aktivitách firem a podílet se náplni práce personálního oddělení. Studenti z jednotlivých regionů účastnických států budou sdílet své zkušenosti a poznatky z firem a propojovat je s tvorbou případových studií v mezinárodních týmech v rámci týdenních intenzivních studijních programů. Tyto studijní programy se budou konat postupně v Německu, ve Finsku a v Litvě. Studenti tak budou mít možnost poznat shodné znaky i odlišnosti malých a středních podniků mezi zeměmi i různými hospodářskými odvětvími.

 

Strategické partnerství podniků a vysokých škol umožní studentům nahlédnout pod pokličku a do pracovní náplně personálních manažerů, poznat prostředí skutečných podniků v praxi, odhalit, které znalosti a dovednosti jsou ve skutečném podnikání potřebné a současně si budou moci zdokonalit své jazykové dovednosti. Prostřednictvím této spolupráce a vytvořených partnerství získají i podniky možnost získat informace o současných trendech v oblasti HR, nejnovější poznatky, znalosti a příklady dobré praxe

z podobných podniků. Celý projekt by tak měl mít pozitivní dopad do celého regionu a zlepšit nejen nastavení očekávání na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů, ale i jejich spokojenost ze vzájemné spolupráce a tím pozitivně přispět k lepšímu fungování firem a jejich konkurenceschopnosti. Posledním, avšak vůbec ne nedůležitým přínosem by měl být i nárůst atraktivity regionálních zaměstnavatelů

pro potenciální zaměstnance z řad absolventů regionálních vysokých škol, kteří často odcházejí za prací

do velkých měst a regionální firmy pak bojují s nedostatkem kvalitní a kvalifikované pracovní síly.

 

Součástí projektu bude i vytvoření online vzdělávacího modulu, který bude po dokončení projektu přístupný nejen pro studenty a firmy účastné v intenzivní části projektu, ale i pro širokou veřejnost, zejména zájemce z řad personalistů a vedení malých a středních podniků. Získané znalosti, výsledky, příklady dobré praxe a doporučení budou shrnuty a vydány i jako knižní publikace. Online vzdělávací modul stejně jako kniha – příručka o strategickém řízení lidských zdrojů pro malé a střední podniky, budou pro české čtenáře samozřejmě k dispozici v češtině, a stejně tak v národních jazycích ostatních partnerských států projektu. Pro malé a střední podniky bude na závěr projektu v roce 2019 uspořádána konference, která představí hlavní výstupy a poznatky z projektu SHARPEN.

 

Po prvním roce projektu jsou vytvořeny první výstupy z podniků, v kterých působilo na studijně-pracovních projektech celkem 25 studentů, vždy 5 studentů z výše jmenované univerzity či vysoké školy v každé zemi. Tito studenti se dohromady zúčastnili týdenního intenzivního studijního pobytu ve Zwickau, kde spolu s pedagogy navštívili několik regionálních podniků, zpracovali projekty a případové studie.

V současné době se připravuje výzkum, který bude monitorovat situaci řízení lidských zdrojů, hlavní otázky, problémy a výzvy, kterým malé a střední podniky čelí. Na základě tohoto výzkumu budou dále zpracovávána ta témata, která samotné podniky považují za klíčová.

 

Jste malý či střední podnik a máte zájem zapojit se do projektu SHARPEN-účastnit se aktivity či závěrečné konference?

 

Můžete se více dozvědět a přihlásit se k účasti v našem projektu.

 

Kontaktujte:

katerina.marsikova@tul.cz nebo vendula.machackova@tul.cz

 

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

 

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání