Dětská univerzita spustila registrace. Letos je vstřícnější k rodičům

IMG_6550-2.jpg
Dětská univerzita se zaměřuje na rozvoj schopností dětí a dospívajících v technických a přírodovědných oborech. Snaží se rozvíjet manuální zručnost, představivost i abstraktní myšlení. Ilustrační foto: Adam Pluhař, TUL

Dětská univerzita TUL otvírá nový ročník a spustila registrace. Zvídavé děti a studenti se tak mohou hlásit do celé řady technicky zaměřených kurzů robotiky, elektrotechniky, základů technických konstrukcí, ale i kovářských prací. Aktuální nabídka pokrývá kurzy pro žáky obou stupňů základních škol i středoškoláky.

TUL pořádá Dětskou univerzitu (DU) potřinácté. „Také letos očekáváme velký zájem. Pokud si rodiče a děti vyberou některý z našich kurzů, doporučuji registraci neodkládat,“ říká proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) Miloš Hernych.

Kurzů je letos devět, registrace je možná do 18. září. Celoroční kurzovné zůstává 3000 Kč.

Nabídkou aktivit se organizátoři snažili pokrýt co nejširší věkové rozpětí, aktuálně si mohou vybrat některý z nabízených kurzů děti od třetí třídy základních škol až po druhé ročníky středních škol. „Ze zkušeností víme, že děti nejvíc láká programování robotů, v nabídce je proto hodně kurzů z této oblasti, máme ale i kurzy elektroniky nebo strojírenství. Z mého pohledu je ale nejzajímavější Dětská univerzita TUL pro starší žáky, ve které se s účastníky snažíme pracovat jako s vysokoškoláky a nabízíme jim pestrou směsici témat přírodovědných i technických, teoreticky i prakticky,“ doplňuje Miloš Hernych, jenž je hlavním koordinátorem DU.

Víkendové časy pomohou dojíždějícím

V tomto školním roce posílila DU nabídku výuky o víkendech. Kromě kurzu robotiky pro nejmenší budou všechny ostatní probíhat v sobotu nebo v neděli. „Vyslyšeli jsme přání účastníků dětské univerzity ze vzdálenějších míst, pro které bylo dojíždění v pracovních dnech problematické,“ zmínil proděkan Hernych jednu z novinek.

Každý ročník DU je jiný, organizátoři jej koncipují i podle ohlasů z předchozích ročníků nebo aktuálních témat. Poslední ročník například i kvůli pandemii covidu akcentoval zdravotnická témata, jako byl praktický záchranářský výcvik nebo hodnocení zdravotních rizik. Ve spolupráci s Lipoink také DU v účastnících rozvíjela ducha týmové spolupráce a podnikavosti. Děti také na univerzitě pracovaly s nanomateriály nebo měřily elektromagnetický smog.

Kurzy zachovávají princip vysokoškolského studia. Účastníci DU se zapíší ke studiu, musí plnit zadané úkoly a sbírat kredity. Na konci školního roku pak odprezentují a obhájí svoji závěrečnou práci. Úspěšní získají absolventský diplom. „S absolventy dětské univerzity se pak často setkávám i u nás na TUL. Pravidelně vídávám v seznamech studentů nebo u promocí známá jména, občas mne také někdo ve škole nebo i na ulici osloví a pochlubí se, že na DU chodil. Naším cílem ale ani tak není získávat touto cestou budoucí studenty naší fakulty nebo univerzity. Pro nás je důležité, že dáváme aktivním dětem a studentům středních škol možnost vyzkoušet si ‚nanečisto‘ studium v nějakém oboru. Jestli si pak vyberou studium v Liberci, Brně, Praze nebo třeba Londýně, odkud se mi před nedávnem jeden absolvent ozval, to už je jen na nich,“ říká proděkan FM Miloš Hernych.

DU se zaměřuje na rozvoj schopností dětí a dospívajících v technických a přírodovědných oborech. Snaží se rozvíjet manuální zručnost, představivost i abstraktní myšlení. Důležitou součástí kurzů je práce s moderní přístrojovou technikou a ověřování teoretických znalostí v praktických aplikacích.  Smyslem je podpořit děti, kterým nestačí standardní školní vědomosti a chtějí se rozvíjet nad rámec běžného vzdělání.

Dětská univezita může pokračovat díky podpoře TUL a partnerů z SPŠ a VOŠ Masarykova v Liberci a ZŠ Doctrina. Projekt finančně podporuje také Krajský úřad Libereckého kraje.

Adam Pluhař

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce