Dvě fakulty podepsaly s Libereckým krajem memorandum o spolupráci v sociální oblasti

foto.JPG
Memorandum podepisovali děkani Kocourek a Picek 19. ledna 2022. Foto: Liberecký kraj

Hlavními tématy memoranda jsou zejména sociální začleňování, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, zdravotní péče či dluhová problematika. Memorandum podepsali děkani Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Ekonomické fakulty TUL.

„Jako představitel fakulty s výrazným zaměřením na vzdělávání potvrzuji, že témata jako speciální pedagogika, sociální politika, analýza sociálně-psychologických procesů ve výchově a vzdělávání, sociální začleňování cizinců v rámci českého vzdělávacího systému jsou nám blízká a spolupráci na nich v regionu, ve kterém působíme, velmi vítáme, neboť nám pomůže při realizaci praktické přípravy našich studentů. Na straně druhé věříme, že vzhledem k odbornému zázemí můžeme být prospěšní pro Liberecký kraj i při řešení některých palčivých problémů,“ dodal Jan Picek, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

„Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci se ve své vědecko-výzkumné činnosti dlouhodobě věnuje také socioekonomickým tématům spojeným s regionálním rozvojem, včetně vývoje cen a příjmů v regionech a malých oblastech, analýz místních trhů práce, situačních analýz konkrétních regionálně specifických otázek apod. Na řešené problémy jsme schopni nahlížet z celé řady různých perspektiv, budovat multidisciplinární týmy napříč jednotlivými pracovišti a fakultami univerzity a pracovat s rozsáhlými datovými sklady celé řady orgánů státní správy. Naše výsledky publikujeme v podobě otevřených dat dostupných pro širokou odbornou veřejnost. Absolventi naší Ekonomické fakulty jsou v početné skupině zastoupeni mezi zaměstnanci krajského úřadu a naše spolupráce s Libereckým krajem je – troufám si říci – pro obě strany přínosná a inspirativní. Podpis memoranda proto považuji za velký přínos pro další rozvoj našich vztahů a za příslib nových společensky relevantních projektů,“ doplnil Aleš Kocourek, děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Příklady oblastí spolupráce v rámci memoranda:

1. zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služby, dluhová problematika, prevence kriminality, zdraví a participativní postupy,

2. podpora subjektů zabývajících se poskytováním služeb v oblasti sociálního začleňování,

3. oblast vzdělávání – studentské praxe, seminární práce, výzkum,

Za Liberecký kraj memorandum podepsali Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Jsem nesmírně rád, že se spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci rozšířila o další důležitá témata. Podpis memoranda zavazuje kraj společně s vysokou školou pracovat na zlepšení podmínek v sociální oblasti a naplňovat strategii sociálního začleňování na další roky,“ uvedl Petr Tulpa.

-red-
s využitím tiskové zprávy Libereckého kraje
Foto: Liberecký kraj

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Ve školní jídelně baštíme klasiku macande - což je směs fazolí, kukuřice a často i kamenů... pozor na zuby!.jpg

Student ekonomky vede v Tanzanii kurzy o podnikání a start-upech

Do africké země, která podle OSN patří mezi ty nejméně rozvinuté na světě, odletěl Ondřej Linhart loni na podzim. Přerušil své doktorské studium na Ekonomické fakultě TUL, ale své vazby s fakultou nezpřetrhal. Původně měl učit jen na základní a...

13. 5. 2022 | Lidé | 460