Fakulta strojní plánuje společný výzkum s prestižní kanadskou univerzitou

P0000340-2.jpg
Fakulta strojní plánuje úzkou spolupráci s Waterloo Institut for Nanotechnology, jejímž ředitelem je Sushanta Mitra. Profesor Mitra během své návštěvy TUL představil výzkumné oblasti institutu. Foto: Adam Pluhař, TUL

Fakulta strojní TUL navázala spolupráci s University of Waterloo. Tato vysoká škola v Kanadě se řadí mezi špičkové světové univerzity. V plánu jsou společné výzkumné projekty a publikace, ale například i semináře editora vysoce ceněného časopisu zaměřené na rady při psaní výzkumných článků.

Zahraniční spolupráce s univerzitami v Kanadě patří mezi strategické cíle Fakulty strojní TUL (FS). Zakládá se na dlouholeté vazbě TUL a Conestoga Polytechnic, jejímž děkanem a současně velkým podporovatelem byl absolvent FS Tony Martínek. „V návaznosti na studentské výměny a rozvojové projekty v minulých letech je snahou Fakulty strojní rozvíjet spolupráci se vzdělávacími institucemi v Kanadě také v oblasti výzkumu. Rozvoj spolupráce s University of Waterloo jsme iniciovali za pomoci Generálního konzulátu ČR v Torontu, pod vedením paní Evy Libs Bartoňové. Tato univerzita je neprestižnější univerzitou v Kanadě a patří mezi špičkové univerzity světa se širokou škálou zaměření v oblasti strojírenství a techniky,“ uvedl děkan FS Jaromír Moravec.

Vedení University of Waterloo (UW) zaujala vysoká úroveň výzkumu nanotechnologií na TUL, což umožnilo další jednání o spolupráci.

Fakulta strojní plánuje úzkou spolupráci s Waterloo Institut for Nanotechnology (WIN), jejímž ředitelem je Sushanta Mitra. Ten také TUL zahrnul do svého nabitého programu, během něhož navštívil čtyři české univerzity. V Liberci se setkal s vedením TUL, klíčovými osobami výzkumných úkolů z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií a prohlédl si laboratoře a vedl přednášku. „Jsem moc rád, že na úvodní jednání přijali pozvání také zástupci společnosti Elmarco a Lipo.Ink. Podpořilo to vazbu TUL na průmysl, která je v případě univerzit v Kanadě velice silná a žádaná,“ uvedl proděkan FS pro vnější a zahraniční vztahy Jan Valtera.

Profesor Mitra pak v přednášce nazvané "Waterloo Institute for Nanotechnology: Solving Globa Challanges" představil výzkumné oblasti WIN. „Specifikem naší univerzity jsou autorská i vlastnická práva řešitelů na výsledky výzkumu, což vytváří unikátní ekosystém motivující vědce k výzkumné práci a aplikaci výsledků. Jednoduše řečeno, cokoliv s kolegy vyvineme v naší laboratoři, zůstává v našem vlastnictví,“ pronesl mimo jiné profesor Mitra. Více informací k tomuto tématu.

Během návštěvy laboratoří se profesor Mitra seznámil s vybranými výzkumnými aktivitami TUL a diskutoval o možných tématech pro společné výzkumné projekty. Jedním z témat je výzkum nového materiálu pro kompozitní přízi s obsahem nanovláken. Téma přijede dále zkoumat a rozvíjet doktorand z WIN. V prosinci tohoto roku navíc TUL navštíví i jeho vedoucí Michael Tam. Profesor Tam v rámci této návštěvy přednese několik seminářů na odborná témata z oblasti nanomateriálů. Předpokladem dále je, že coby editor prestižního časopisu ACS Sustainable Chemistry & Engineering povede pro zájemce z řad akademiků a zejména doktorandů seminář zaměřený na rady při psaní výzkumných článků ve vysoce hodnocených časopisech.

„Spolupráci chceme dál rozvíjet a v příštím roce bychom rádi uskutečnili výzkumně-internacionalizační pobyt na University of Waterloo. Při této příležitosti také plánujeme představit výzkumné záměry dalších směrů TUL univerzitám a výzkumným institucím v Kanadě,“ upřesnil proděkan Valtera.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce