Je to stvrzeno, rektor jmenoval Jaromíra Moravce děkanem fakulty strojní

Děkan J. Moravec, rektor M. Brzezina a děkan P. Lenfeld na včerejším jmenování.JPG
Zleva děkan J. Moravec, rektor M. Brzezina a děkan P. Lenfeld na včerejším jmenování

Stalo se tak včera na slavnostním zasedání fakultního akademického senátu. Vedení naší nejstarší fakulty se docent Moravec ujme 1. února 2022.

„Máme dobrou startovní pozici, která nám jistě pomůže lépe se vypořádat s výzvami, jež stojí před námi. Je to především dlouhodobý nízký počet studentů, kteří mají zájem o technická studia, další výzvou je samotná realizace vědy a výzkumu. Musíme být schopni generovat konkurenceschopné výsledky, které nám budou prospěšné v rámci hodnocení  podle metodiky M 17+. Výzvou je i stávající odklon průmyslu od odvětví, na která jsme byli zvyklí,“ řekl po svém jmenování Jaromír Moravec.

Jak připomněl, na fakultě už pracuje 17 let a akademické prostředí tedy důvěrně zná.

„Jedině společně dosáhneme rychle a efektivně cílů, které jsme si předsevzali. S tím souvisí i to, že každý váš osobní úspěch je také úspěchem fakulty a celé univerzity. A platí to i o starostech. Chci vás, své kolegy, ujistit, že vašim starostem budu naslouchat a budu je řešit,“ dodal docent Moravec, který je šestnáctým děkanem fakulty strojní.

V jejím čele střídá profesora Petra Lenfelda. Na včerejším jmenování svého zástupce byl přítomen, aby mu pogratuloval. Při té příležitosti rektor Miroslav Brzezina, předseda senátu fakulty strojní Luboš Běhálek i nově nastupující děkan Petru Lenfeldovi poděkovali za odvedenou práci a péči o fakultu po dobu osmi let, kdy byl za její chod zodpovědný.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Ve školní jídelně baštíme klasiku macande - což je směs fazolí, kukuřice a často i kamenů... pozor na zuby!.jpg

Student ekonomky vede v Tanzanii kurzy o podnikání a start-upech

Do africké země, která podle OSN patří mezi ty nejméně rozvinuté na světě, odletěl Ondřej Linhart loni na podzim. Přerušil své doktorské studium na Ekonomické fakultě TUL, ale své vazby s fakultou nezpřetrhal. Původně měl učit jen na základní a...

13. 5. 2022 | Lidé | 460