Jedna firma, dva způsoby řízení. Průmyslový management propojil české a norské studenty

TIAM_1-2-2.jpg
TUL a NTNU se ve svých projektech zaměřily na nové trendy v managementu podniků, které mají své pobočky v České republice i v Norsku. Studenti tak mohou poznat odlišnosti ve způsobech řízení firem. Foto: archiv EF TUL

Na nové trendy v managementu průmyslových podniků cílí dva mezinárodní projekty Ekonomické fakulty TUL a norské univerezity IOT-G NTNU v Gjoviku. Studenti obou univerzit společně poznávají odlišné metody řízení průmyslových firem, jež mají pobočky jak v České republice, tak v Norsku.

„Česká republika a Norsko mají v managementu podniků řadu společných prvků, v řadě dalších se ale odlišují. Právě tato specifika mají studenti v obou projektech objevit, a to prostřednictvím exkurzí v podnicích a odborných přednášek z praxe. Společným jmenovatelem je spolupráce TUL a NTNU s podnikem, který má své pobočky v České republice i v Norsku. Studenti z obou zemí tak mají možnost porovnat, jak se konkrétní situace řeší v české a v norské pobočce podniku,“ vysvětlila Eva Šírová z Katedry podnikové ekonomiky a managementu EF TUL (EF) podstatu projektů EFsTUDENT MOBILITY (EFsM) a Projekt Trends and Innovative Approaches in Management (TIAM) a členka obou projektových týmů.

EFsM rozšiřuje znalosti norských studentů o české ekonomice, obchodním prostředí a především o průmyslových firmách působících v České republice. Zapojení studenti bakalářského programu IOT-G NTNU se v letním semestru na půdě NTNU zúčastnili workshopu pod názvem Logistics Days. Studenti předmětu Logistika měli možnost virtuálně navštívit firmy ŠKODA AUTO, a.s., LASVIT, a.s. a DB Schenker a tím si posílit své praktické znalosti. Současně si díky hybridní formě workshopu vyslechli expertní přednášky odborníků z těchto podniků a měli možnost se s nimi interaktivně podělit o své zkušenosti. Manažeři z firem studentům zodpověděli dotazy.

„Bylo velmi přínosné vidět, jak podniky pracují a jaké mají procesy. Já osobně jsem se zajímal o přístup k udržitelnosti. Rád sleduji rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Oceňuji, že jsme mohli navštívit DB Schenker v Oslu, kde jsme viděli i skutečnou podnikovou praxi,“ řekl řešitelům projektu z EF jeden z norských studentů.

Vznikají případové studie

Dvouletý projekt TIAM poběží na EF až do září 2023. Studenti obou univerzit už měli možnost se hybridně potkat nejen s přednášejícími, ale online i mezi sebou. Dvě interaktivní přednášky byly zahrnuty současně do výuky na EF a na IOT-G NTNU v rámci vybraných manažerských kurzů. Účast byla nabídnuta i dalším zájemcům nejen na TUL. Jedné z přenášek se účastnili i hosté z Finska. Kromě této formy výuky pracují řešitelé projektu TIAM na dvou případových studiích, které nabídnou řešení reálných manažerských problémů s uplatněním současných trendů v managementu. Konkrétně se jedná o případovou studii ve společnosti Benteler.

„Studie představuje jedinečný případ změny procesu zadávání subdodávek ve vybraném podniku. Tento proces byl ve vybraném podniku zaveden v minulosti s cílem minimalizovat náklady. V případové studii jsou popsány konkrétní kroky, které ilustrují, co všechno bylo nutné udělat při přechodu na model ‚sell and buy‘ a výzvy, s nimiž se společnost potýkala ve fázi implementace tohoto modelu,“ vysvětlila Eva Šírová.

Na případové studii pracuje za společnost Benteler absolvent EF Jan Lachman. „Doufám, že studie bude vhodným příkladem a přínosem pro nadané studenty TUL a potenciální nové kolegy v naší společnosti,“ říká Jan Lachman a dodává: „Líbilo se mi samotné pojetí projektu ve spojení s mým odborným zaměřením. I mě projekt obohatil. Při své práci člověk jedná spíše automaticky. Zamyšlení se nad tímto projektem, respektive jeho cílem mi umožnilo se zastavit a vlastně si uvědomit, jak rozdílný přístup řízení multikulturního týmu, ještě k tomu velmi často i z jiných funkčních oblastí, vyžaduje.“

Projekt také zapojí do výuky nové online nástroje a umožní interaktivitu účastníkům například formou online hlasování či testů.

Nejbližší akcí podporovanou z projektu TIAM bude v září 2022 diskusní stůl, který je zároveň jednou z akcí oslav 30 let výročí EF. „Hovořit se bude o trendech v managementu z různých úhlů pohledu. EF nabídne prostor pro diskusi nad inovativními trendy a přístupy v řízení pod heslem ‚zelená budoucnost‘. Témata budou napříč obory od green a smart technologií, přes řízení lidských zdrojů a technologické změny, podnikání, IT a kybernetickou bezpečnost až po energetiku a distribuční sítě, udržitelnost nebo klima,“ nastínila témata zářijové akce Kateřina Maršíková, členka týmu projektu TIAM z EF a zároveň prorektorka TUL.

TUL navázala partnerství s největší norskou univerzitou NTNU v roce 2017.

Spolupráce neběží jen v rovině přípravy budoucích ekonomů, ale rozvíjí se i na poli technického vývoje. Vědci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL například s kolegy z NTNU a odborníky z české společnosti Newton Technologies pracují na automatickém zápisu obtížné mluvené norštiny.

Projekty EFsM a TIAM jsou realizovány v rámci projektových výzev Domu zahraniční spolupráce (DZS) a s podporou fondů EHP (Evropského hospodářského prostoru). Fondy podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce