Kandidát na děkana FZS Karel Cvachovec se chce zasadit o odborný růst pracovníků fakulty

Cvachovec 3.jpg
Kandidát na děkana Fakulty zdravotnických studií TUL Karel Cvachovec během online prezentace svých vizí akademické obci. Foto: printscreen

Zvýšení publikační úspěšnosti, kvality studijních programů nebo podílu absolventů doktorského studia v pedagogickém sboru. To jsou některé z vizí jediného kandidáta na post děkana Fakulty zdravotnických studií TUL profesora Karla Cvachovce. Prezentoval je online akademické obci.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, se jako děkan uchází o druhé funkční období. Fakultu povede, pokud jej ve středu 9. června zvolí fakultní senát a rektor jej poté ve funkci potvrdí.

Za jednu z priorit kandidát na děkana považuje kvalitní přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků. „Studijní plány jsou dané akreditací, ale je třeba je stále kultivovat, aby odpovídaly nejen stávající, ale i budoucí praxi. Protože většina našich absolventů bude pracovat po desetiletí ve zdravotnictví a je potřeba být náročný. A ta náročnost je nejen směrem ke studentům, ale i k pedagogům,“ upozornil Karel Cvachovec.

Za klíčovou považuje spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. „Jako profesně zaměřená instituce se musíme opírat nejen o teoretické znalosti, ale především o schopnosti je převést do praxe,“ poznamenal ve své prezentaci.

Přestože je fakulta profesně orientovaná, vědu a výzkum považuje kandidát na děkana za důležitou. „Změna oproti současnému stavu je nutná. Jako absolutní minimum vidím udržení fakultních výstupů, ale je potřeba zvýšit publikační úspěšnost,“ řekl Karel Cvachovec.

Jako důležitou vidí kooperaci s ostatními fakultami TUL. „Musíme se koncentrovat na mezioborové zaměření a týmovou práci. Nejzajímavější témata se často prolínají několika odbornostmi a mají návaznost na výuku. Vidím možnost synergie s dalšími fakultami univerzity. Pro interdisciplinární spolupráci tu máme velké perspektivy. Je na nás, abychom toho využili,“ zmínil profesor Cvachovec.

I když zatím nepočítá s rozšiřováním studijních programů, chce zvyšovat kvalitu těch současných. „Podle mého názoru není v dané chvíli příliš příležitostí rozšiřovat stávající programy, byť jsme si s touto myšlenkou v posledních letech pohrávali. Je třeba jít cestou kultivace programů stávajících a především zlepšovat jejich personální zabezpečení,“ řekl Karek Cvachovec.

Hodlá usilovat o to, aby fakulta zdravotnických studií vytvořila navazující magisterské programy v klíčových oblastech ošetřovatelství a zdravotnického záchranářství.

V souvislosti se zlepšováním personálního zabezpečení považuje za klíčový osobní a odborný rozvoj pracovníků fakulty. Tedy dosažení magisterských, inženýrských nebo doktorských titulů či habilitačního řízení. „To je základ, který kultivuje i vzdělávací programy. Sbor je třeba kultivovat a pečlivě vybírat. A také hodně motivovat a poskytnout jim příležitost odborného růstu.“

V prezentaci mimo jiné zaznělo, že hodlá podporovat větší zaměření na grantové financování.

Po asi dvacetiminutové prezentaci následovala diskuse.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, je prvním děkanem Fakulty zdravotnických studií TUL, která vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií TUL k 1. srpnu 2016. Na fakultě je garantem studijního programu Specializace ve zdravotnictví s oborem Zdravotnický záchranář a je také členem vědecké rady fakulty. Jako lékař je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny. Působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny UK 2. LF ve FN Motol. Je členem celé řady odborných grémií, vědeckých rad, oborových výborů a redakčních rad odborných časopisů.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce