Kdo povede fakultu umění a architektury? Tři kandidáti představili své vize

Tři kandidáti se ucházejí o post děkana Fakulty umění a architektury TUL. Své vize o dalším směřování školy ve středu představili stávající děkan Osamu Okamura, jeho proděkan Jan Stolín a absolvent fakulty Tobiáš Hrabec.

Každý z kandidátů měl na předestření svých vizí 20 minut. Stejně dlouhý čas vyměřil předseda fakultního akademického senátu Filip Šenk pro dotazy z publika. Čas na vybrání nejlepšího kandidáta mají senátoři do 26. ledna, kdy od 17 hodin zasednou k volbě.

Své volební programy uchazeči předestřeli v zasedací místnosti G 312 v abecedním pořadí.

Ing. arch. Tobiáš Hrabec (*1994)

Absolvent FUA TUL z roku 2021 upoutal pozornost svojí závěrečnou prací „Studentské bydlení a HUB v Liberci“, když za tento návrh dostavby libereckých ulic Široká a Barvířská získal 3. místo v soutěžní přehlídce diplomových prací pořádané Českou komorou architektů. Zkušenosti s architektonickou praxí nabíral už během studia. Posledních šest let pracuje v ateliéru Mjölk architekti jako senior architekt. Je členem spolku Multiversum, jež pořádá kulturní akce nebo působí v Europe Architecture Students Assembly – mezinárodní komunitě studentů architektury, která se každý rok setkává v jiné zemi, aby společně dva týdny žila a pracovala.

Kandidaturu přijal na výzvu studentů. Ke škole cítí vztah a není mu její další osud lhostejný. Dosavadní „claim“ fakulty, jež se charakterizuje jako: malá – otevřená – dynamická je podle něj platný. Je ale zapotřebí posouvat školu dál a doplnit triádou: radikální – komunitní – svobodná. „Jsou to vlastnosti, které se naší škole vždy připisovaly, a na něž jsme možná v poslední době pozapomněli. Radikální má být ve smyslu, že máme odvahu dělat věci zajímavější a možná i naivnější, než se to dělá na jiných školách. Komunitní znamená, že jsme malá škola a měli bychom se snažit, aby mezi studenty a pedagogy a mezi různými obory architektury a umění vznikaly přátelské vztahy. Bez nich nemůže vznikat žádná kvalitní spolupráce. Zároveň nemusí reagovat na poptávku trhu a tím je svobodná,“ pronesl Tobiáš Hrabec na počátku své prezentace.

Kvůli nepříznivému finančnímu stavu fakulty si především uvědomuje nutnost zvýšit počet uchazečů a studentů a přitom nesnižovat nároky. Podle něj je zdvojnásobení reálné. Chce k tomu ještě více využívat webovou komunikaci i užší spolupráci se středními školami. „Počítám s vysíláním našich studentů na střední školy, aby motivovali mladší kolegy ke studiu u nás.“ Za nejdůležitější totiž považuje to, jaká pověst o škole koluje. „Když budou studenti nebo pedagogové říkat, že je to skvělá škola, zamíří k nám víc uchazečů.“

Pozitivně mohou o škole mluvit jen nadšení studenti a pedagogové. A jejich spokojenost se odvíjí od kvalitní a podnětné ateliérové výuky. „Budu mluvit o architektuře. Je důležité na škole znovu ustanovit svobodu studentů, aby se mohli volně profilovat v rámci ateliérů a zrušit nucené přihlašování podle průměru. Všechny tyto rigidní svazující prvky jsou pro školu škodlivé. Když jsem se kdykoli bavil s uchazeči, byla pro ně možnost vybírat si v ateliérech zcela zásadní,“ uvedl Tobiáš Hrabec. Zároveň by rád vedoucím ateliérů umožnil, aby si strop počtu studentů stanovovali sami.

Rád by také doplnil nabídku ateliérů. „Máme možnost sem přilákat mladé ateliéry, které už prokázaly svůj architektonický názor. Chtěl bych, aby nabídka ateliérů reflektovala poptávku studentů. V umění by bylo dobré zřídit hostující ateliér,“ řekl Tobiáš Hrabec.

Zmínil také vizi společného tématu, které by rozpracovávala celá fakulta. Téma by se pravidelně obměňovalo. „Víc by nás zajímalo, co dělá v ateliéru ten druhý. Bylo by to něco, co by školu spojovalo.“

A upozornil na potřebu zřídit archiv školy. Cloudové nebo fyzické uložiště by pečlivě archivovalo všechny projekty, jež na fakultě vzniknou. „Byla by to zároveň výpověď o tématu, které naše fakulta dělala.“

„Nemůžu vám nabídnout dlouhou kariéru v praxi ani akademické sféře. Nabízím vám ale mládí a čas, který jsem připraven fakultě věnovat. Můžu si dovolit na další čtyři roky nebo osm let udělat ze školy zásadní projekt svého života a celou dobu pro ni dýchat,“ pronesl Tobiáš Hrabec.

 

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (*1973)

absolvent ČVUT a AVU. Věnuje se zejména otázkám interpretace architektury a městského plánování. Byl šéfredaktorem časopisu o architektuře ERA 21. Před tím, než se postavil do čela FUA, působil jako programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. Je autorem knihy Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka (2020), jež vzbudila značný ohlas doma i ve světě a získala mnoho cen včetně nejprestižnějších knižních veletrhů v zahraničí. Jeho přičiněním se podařilo rozpohybovat spolupráci FUA s Kanceláří architektury města Liberce, působil v komisích pro územní rozvoj Prahy 7, v Praze spoluzaložil komisi pro umění ve veřejném prostoru. 

Děkan v úvodu poukázal na své pracovní úspěchy a projekty, které dotáhl od nástupu na fakultu v únoru 2019. „Náš tým obohatilo několik nových vyučujících. Co se nám dále daří, je postupný náběh reakreditovaných a nově akreditovaných studijních programů (7). Daří se nám zvyšování úrovně prostorového a technického zázemí pro výuku, tvorbu a výzkum. Je to doktorandská laboratoř, ateliér, nová seminární místnost nebo počítačová učebna,“ vyjmenoval děkan Osamu Okamura.

Nově zavedené rozvojové fondy pomáhají například pořádat výstavy, soutěž Ještěd f kleci, tisknout publikace nebo 3D haptické modely budov pro handicapované.

Zmínil, že „vzkřísil z mrtvých“ Regionální konzultační centrum fakulty. „Na základě spolupráce s partnery z obcí a měst připravujeme zadání pro naše ateliéry. Tato spolupráce přinesla za dobu své existence do našeho rozpočtu zhruba půl milionu korun,“ doplnil děkan.

Zasadil se o to, aby na FUA vznikly hostující ateliéry. Na fakultě také probíhají úspěšné série hostujících přednášek architektů, urbanistů a umělců z praxe.

Za jednu z hlavních výzev rozvoje fakulty pokládá zvýšení počtu kvalitních studentů bakalářských a magisterských studijních programů. To se stále nedaří. „Současný stav má velmi negativní dopad do ekonomiky naší fakulty i omezenou nabídku ateliérů,“ poukázal Osamu Okamura. „Při svém nástupu jsem mylně spoléhal na zkušenosti kolegů, kteří mě přesvědčovali udělat z naší fakulty výběrovou školu. To se mi moc líbilo. Jen nás to malinko doběhlo a je potřeba přenastavit.“

Více kvalitních studentů by podle Osamu Okamury mohly přinést přípravné kurzy pro uchazeče, či podpora letních škol. „Vyšší počet studentů umožní do budoucna uvažovat i o vyšším počtu ateliérů na našich katedrách,“ domnívá se děkan.

Chce ještě více zvýšit celkové povědomí o fakultě. „Založil jsem post koordinátorky pro komunikaci – systematicky se snažíme pracovat jak v oblasti sociálních sítí, tak třeba s agenturou Czech Design. Zvyšujeme viditelnost naší fakulty.“

Nedořešeným úkolem je habilitace pedagogů, kteří jsou klíčoví k reakreditaci studijních programů. Sám zatím docenturu nezískal. Poukázala na to i reakce z publika. Reakcí děkana byl příslib, že si při svém případném druhém zvolení docenturu dodělá. „Stane se tak. Náročnost práce na fakultě byla značná, vyvalilo se na mě vše ze skříní po předchozím děkanovi. Myslím, že jsem si při předchozí volbě také neuvědomil, že moje historie akademického pracovníka je velmi krátká. Můj akademický úvazek začal až před dvěma a půl lety, přičemž jsem nikdy před tím akademikem nebyl. Po dvou a půl letech ale už budou prokazatelné výsledky.“

Při svém případném druhém zvolení se chce zasadit o nastartování vědy a výzkumu ve větším rozsahu na všech katedrách. Usilovat bude i o zvýšení úspěšnosti doktorských studií, o internacionalizaci fakulty a výraznější rozjezd magisterského studijního programu architektura a urbanismus v anglickém jazyce.

V případě zvolení neplánuji „velkou revoluci“. „Na to, co se podařilo, je třeba navazovat. Na tom, co se zatím nedaří, je potřeba stále pracovat a hledat jiné cesty.“

 

 

Doc. M.A. Jan Stolín (*1966)

vystudoval UMPRUM, na FUA působí od roku 1998 a nyní je proděkanem pro pedagogickou činnost. V roce 2012 získal habilitaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je garantem studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru a vede Katedru umění. Stál u založení tří galerií, kurátorsky spolupracuje s Oblastní galerii Liberec a je uměleckým vedoucím Cube x Cube Gallery. Ve své tvorbě se zaměřuje na reinterpretaci prostoru a má řadu realizací, například oceňovaný Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci. Spolu s Petrem Stolínem a Alenou Mičekovou loni zvítězil ve vyzvané soutěži na novou nadzemní zastávku metra Depo Zličín na trase linky B.

Ve své prezentaci upozornil na to, že fakulta „nevzkvétá a stojí na počátku zásadního existenčního období“. Zmínil sedmimilionový dluh. „Je to velký problém. Potřebujeme rasantní změnu způsobu ekonomického řízení. Rozpočet za současné situace nepokryje provozní náklady. Máme mínus sedm milionů, před pár lety jsme přitom měli plus pět. Proto musíme generovat jiné příležitosti na příjmové straně,“ upozornil proděkan FUA Jan Stolín.

Cestu také vidí ve zvýšení počtu studentů. Větší počet studentů pak může stát u zrodu nových ateliérů. Mohly by se věnovat designu digitálních médií, případně interiérové tvorbě.

„Musíme rovněž zvýšit atraktivnost stávajících ateliérů pro potenciální studenty, hledat nové neotřelé způsoby oslovování vybraných středních škol. Budeme připravovat prezentace ukázek prací našich studentů a pedagogů. Musíme ukázat, co děláme a jak to děláme,“ řekl Jan Stolín a zmínil pořádání otevřených workshopů, které by obsáhly atraktivní ukázky 3D reality, 3D tisku, či virtuální reality.

Rád by posílil roli proděkanky pro zahraniční vztahy s cílem získat zahraniční studenty i pedagogy, či zajistit výstavy a stáže pro studenty v zahraničí.

„Musíme také eliminovat rizika odebrání stávajících ploch pro výuku. To je problém a realita. Proto je zapotřebí revidovat stávající využití ploch, ateliérů a všech sdílených místností. Máme FUA LAB (laboratoře pro studenty doktorského studia) – obrovský prostor a měli bychom zapojit invenci našich doktorandů, jak jej využívat. Chtěl bych je zapojit například do hospodářské činnosti. Vidím velký potenciál v tom, co doktorandi dělají. Můžeme pořádat workshopy nebo ukázky navrhování.“

Docent Stolín by si také přál, aby se vraceli absolventi a podíleli se na všech aktivitách fakulty.

Na otázku, co je největší neúspěch dosavadního proděkana Jana Stolína, kandidát odpověděl: „Myslím, že se v řízení fakulty ne tak aktivně daří komunikace se studenty. Cítím v tom pořád ještě rezervu nejen na katedře.“ Potenciál v zapojení studentů vidí. „Jsme malá fakulta a bez aktivního zapojení studentů nemůžeme konkurovat. Měli bychom společně hledat svoje cíle a také to, jak jich dosáhnout. Chtěl bych zavést pravidelné porady se studenty. Myslím, že studenti mají být součástí pracovních porad,“ nastínil kandidát Jan Stolín.

S rizikem neakreditování některých oborů se pojí nutnost rozšířit počet profesorů, docentů a vyučujících s Ph.D. Jan Stolín v současné době pracuje na podkladech k zahájení svého řízení jmenování profesorem.

„Potřebujeme také jasně profilované ateliéry, a to především v magisterském stupni. Protože musíme zastavit odliv našich bakalářů na jiné školy. Každoročně mám zpětnou vazbu od našich bakalářů, že nechtějí dál pokračovat v našem magisterském stupni,“ upozornil Jan Stolín.

Během své řeči mimo jiné poukázal na nutnost většího zaměření se na grantové aktivity. Řešení vidí například v konsorciích fakult a škol architektury. Chce podporovat start-upy studentů i absolventů i mezioborovou spolupráci v rámci TUL, stejně jako spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru.

Zároveň uvedl, že se toho za 4 roky relativně hodně povedlo. Například navázání spolupráce s řadou institucí, nebo kroky k personálnímu zajištění fakulty.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_1084 - kopie.JPG

Ministr Balaš si od nás odvezl zápisník plný podnětů

Přebujelá administrativa MŠMT, rozpočet vysokých škol, zdlouhavá komunikace mezi resortem školství a Národním akreditačním úřadem nebo neodpovídající režie v projektech. To byla jen část námětů setkání ministra školství Vladimíra Balaše s rektorem...

2. 2. 2023 | Univerzita | 24
IMG_1106 - kopie.JPG

Jan Stolín je novým děkanem FUA

Dnes převzal od rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekret a také skleněné fakultní žezlo. Fakultu umění a architektury TUL povede od této středy následující čtyři roky.

31. 1. 2023 | Univerzita | 316