Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Litevský velvyslanec na návštěvě TUL: máme zájem o hojnější výměny studentů

P0008775-2.jpg
Litevský velvyslanec H. E. Laimonas Talat-Kelpša (vpravo) si na TUL v doprovodu rektora Miroslava Brzeziny (uprostřed) prohlédl i laboratoře a zajímal se o výrobu nanovláken. Foto: Adam Pluhař, TUL.

Liberec by se mohl stát pro litevské studenty lákavou volbou při výběru jejich zahraničního studia. I o tomto tématu jednali rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a litevský velvyslanec H. E. Laimonas Talat-Kelpša. Jeho excelence navštívila naši univerzitu společně s manželkou a honorárním konzulem Litvy v Liberci. Pro konzula Sauliuse Bazevičiuse je TUL almou mater, absolvoval zde fakultu textilní.

Rektor pozval litevského velvyslance na návštěvu TUL během červnové slavnostní recepce pořádané na počest běloruské opoziční lídryně Svjatlany Cichanouské v Kolovratském paláci v Praze.

„Máme zájem o vzájemnou hlubší spolupráci. Delegaci jsme představili školu, část našeho výzkumu, mluvili jsme i o podnícení větší kooperace mezi univerzitami, s nimiž máme smlouvy. Týkala by se nejen výměny studentů v rámci programu Erasmus+, ale i trvalého studia litevských studentů především technických oborů,“ shrnul rektor Miroslav Brzezina obsah vzájemného jednání.

V akademickém roce 2019/2020 přijelo na TUL v rámci výměnného programu Erasmus+ 6 litevských studentů. Čtyři z Kaunas University of Technology a dva z Vilnius Gediminas Technical University. Pět studovalo na ekonomické fakultě, jeden na fakultě strojní. TUL má smlouvy ještě pro fakultu textilní a fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

„Byl bych rád, kdyby se podařilo zvýšit u litevských studentů povědomí o České republice a vzbudit větší zájem i o studium na Technické univerzitě v Liberci. Zatím litevští studenti jezdí častěji studovat na univerzity v Británii, Holandsku nebo Dánsku. Myslím ale, že totéž platí i o českých studentech, ti také o litevských univerzitách příliš nevědí. Například program Erasmus+ může určitě přispět k tomu, aby se výměny uskutečnily ve větším počtu,“ řekl litevský velvyslanec H. E. Laimonas Talat-Kelpša.

„Litva a její univerzity mají našim studentům rozhodně co nabídnout. Kvůli koronaviru se naše aktivity utlumily, teď ale chceme Litvu více nabízet a propagovat ji. Budeme se snažit i o větší propagaci naší univerzity v Litvě,“ řekla Linda Marešová ze Zahraničního oddělení TUL.

Velvyslanec si také v laboratořích fakult textilní a strojní prohlédl stroje a zařízení pro výrobu nanovláken pomocí zvlákňování z polymerního roztoku. „Chci prozkoumat všechny možnosti pro vzájemnou spolupráci s českými univerzitami. Na liberecké univerzitě je velmi silná a zajímavá oblast nanotechnologií. Ve vědecké oblasti je velký potenciál,“ nastínil velvyslanec na konci své návštěvy TUL.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce