Nová revue Academix staví na esejích a nutí přemýšlet

IMG_6087-2.jpg
První číslo nové revue Academix pokřtili (zleva): antropoložka Marie Heřmanová, šéfredaktor Michal Trčka, religionista David Václavík a prorektor TUL Pavel Satrapa. Foto: Adam Pluhař, TUL

Naše univerzita podpořila vznik tištěné mezigenerační a „mnohonázorové“ revue Academix, v níž čtenář najde eseje o vědeckém a humanitním výzkumu, ale i novinkách v literatuře. První číslo nového dvouměsíčníku věnované konspiračním teoriím je právě na světě. Prošlo křtem v Knihkupectví a antikvariátu Fryč během tematické besedy.

Cílem revue Academix je zpřístupnit akademické poznání od společenských věd přes přírodovědné až po technické obory.

„Aktuální číslo je věnováno konspiračním teoriím, má tedy výrazně společensko-vědní zaměření na sociologii, religionistiku a antropologii. Druhé číslo bude věnováno hlásanému ‚zániku západu‘ a bude více politologické, příspěvek budeme mít například od politologa a historika Jacquese Rupnika. Třetí číslo zaměříme na kreativitu přírody, čtvrté číslo věnujeme prolnutí kreativity strojového učení a neuronových sítí a bude zase více technické. Páté číslo vyjde v listopadu a zaměří se na svobodu slova,“ nastínil šéfredaktor Academix revue Michal Trčka z Katedry filosofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

„Časopisu přeji, aby měl spoustu co nejkrásnějších čísel, hodně zajímavých autorů a inspirativních článků,“ popřál novému časopisu prorektor TUL Pavel Satrapa.

Academix vznikl z absence obdobného tuzemského tištěného nezávislého média zaměřeného primárně na žánr eseje. V revue budou vycházet původní texty tuzemských i zahraničních autorů, doplněné o překlady významných aktuálních esejů. Recenzní esejistika v Academix revue navazuje na tradici zahraničních periodik typu London Review of Books. Prostor časopisu slouží jako platforma pro setkávání i střetávání rozmanitých názorových proudů, pro otevřenou nestrannou diskusi.

Snaha o mnohost názorů

Autoři revue věří tomu, že esej je formátem, který přímo vybízí k tvorbě textů s delší trvanlivostí. „Jde o žánr mezi akademismem a žurnalismem. Prezentovat budeme složitější témata, teoretické rozbory a odborné analýzy srozumitelnou a přístupnou formou,“ uvedl Michal Trčka. Podle něj bude časopis nabízet prostor i pluralitním a kritických názorům. „Žijeme v době názorových střetů a ideových bublin jednou z cest, jak z toho ven, je dialog a snaha pochopit odlišné pozice. Chceme také vytvořit čtenářsky, autorsky i tematicky mezigenerační revue, jež v rámci svých možností zprostředkuje střípky rozmanitých pohledů na současnost. Chceme prosazovat otevřenost a snahu o mnohost názorů. Byli bychom rádi, kdyby naše kritické komentáře podněcovaly diskuse,“ nastínil Michal Trčka.

Vedle mixu akademických pohledů najde čtenář v časopise i jiné formy vyjádření. Ať už jde o poezii, krátkou beletrii nebo práci grafiků a ilustrátorů. Tak, aby ještě více rozvíjely imaginaci nad jednotlivými tématy.

Inovativní grafici a programátoři ze Studia Dipozitiv navíc pro časopis připravují redakční systém, který bude využívat strojového učení k automatizaci sazby. „Díky tomu se podaří snížit náklady a doufáme, že v příštím roce nabídneme čtenářům novátorskou možnost individualizovaného tisku, ať už v podobě vlastního výběru některých rubrik nebo nastavení periodicity. Do vývoje sofwaru by se měli brzy zapojit také výzkumníci TUL, pan docent Šembera, doktor Žabka a jejich tým,“ dodává Michal Trčka.

Vedle vydávání časopisu redakce organizuje literární večery nad novými knižními tituly od krásné literatury po popularizaci vědy a debaty reflektujících aktuální otázky naší doby. Akce zatím probíhají jednou měsíčně v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč, ale postupně se objeví i v dalších městech. „U Fryče“ se také konala poslední beseda na téma konspiračních teoriích. V debatě vystoupila antropoložka Marie Heřmanová a religionista David Václavík.

Revue má kapesní formát a nabízí neotřelou grafiku. Aktuální číslo má 226 stran. Pro předplatitele bude revue k mání za 100 korun, pro ostatní za 150. Odkaz pro objednání revue do vaší schránky

Kromě Technické univerzity v Liberci se na tvorbě revue podílí také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ateliér tvorby písma a typografie – Umprum a Dipozitiv Studio.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce