O mozcích a budovách. Věhlasný neurolog Michael Arbib přednášel na TUL

IMG_0632-2.jpg
Profesor Michael Anthony Arbib přednáší na Technické univerzitě v Liberci. Foto: Adam Pluhař, TUL

Fakulta umění a architektury pokračuje v záměru zvát zahraniční odborníky, kteří představí svůj výzkum z oblasti architektury, vědy či umění. Světově uznávaný neurolog a psycholog Michael Arbib byl zatím poslední osobností, jež na FUA přednášela.

Profesor Michael Anthony Arbib se postupně od matematiky přes algoritmy, umělou inteligenci a neurovědu dostal i k architektuře. Mimo jiné se zajímá o organické utváření budov. Listopadová přednáška Architecture, Narrative, and Space-Time of Action navazovala na Arbibovo převratné dílo When Brains Meet Buildings vydané letos v Oxford University Press.

„Posláním přednášky bylo demonstrovat nové možnosti pro chápání a utváření architektury na základě mezioborových studií, zejména z oblasti neurověd. Profesor Arbib je považován za průkopníka nového přístupu k architektuře uskutečněného na základě současného neurologického poznání,“ přiblížil Tomáš Vlček z Katedry dějin výtvarného umění a architektury FUA TUL.

Michael Arbib se ve své přednášce soustředil na nové poznatky týkající se funkcí mozku ve vztazích lidské bytosti k prostředí, které ji obklopuje. A to zejména na součinnost vjemů, paměti a představivosti. „Profesor Arbib upozorňuje na to, že budoucnost architektury bude v daleko větší vstřícnosti prostředí k člověku, v dialogu s uživatelem. Používá termín, který převzal z neurověd, a to je afordance. Jde o to, jak člověk vnímá prostředí - světlo, texturu, materiál a řadu dalších aspektů. Architektura bude podle profesora Arbiba příjemnější pro člověka a bude reagovat na organickou podstatu,“ řekl profesor Vlček.

Pobyt Michaela Arbiba umožnila podpora Technologické agentury ČR a Fulbrightův stipendijní program. „Je zcela výjimečné, že jsme někoho takového, jako je profesor Arbib, mohli na TUL přivítat. Nadace ročně pro území České republiky poskytuje maximálně pět míst. O to víc mě těší, že jsme s nadací v kontaktu v souvislosti s pozváním další osobnosti,“ dodal profesor Vlček.

Osobnosti zvou všechny katedry FUA

„FUA zve zahraniční odborníky na přednášky, aby prezentovali svůj výzkum z oblasti architektury, vědy či umění od roku 2019 minimálně jednou za semestr. Odborníky nominují vedoucí všech kateder, aby byla zachována různorodost. V této tradici chceme pokračovat nadále. Jednou z osobností, které chceme pozvat, je Irakli Eristavi, inspirativní architekt původem z Gruzie, který nyní žije a pracuje na Slovensku,“ přiblížila proděkanka FUA TUL Blanka Kirchner.

Na FUA už například přednášel odborník na využití biotechnologií v architektuře Martyn Dade-Robertson (UK), urbanista zabývající se veřejným prostorem a obnovou měst Mark Johnson (USA) nebo Kimberly E. Zarecor (USA), jenž se zaměřuje na problematiku úbytku obyvatel venkovských měst po celém světě.

Adam Pluhař

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645