Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Odkud kam sahají Liďáky? Pomozte dotvořit jedinečnou mapu

IMG_0341-2.jpg
Autoři projektu Živá jména Daniel Vrbík (vlevo) a Václav Lábus z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP). Oba věří, že svým výzkumem znovu osloví stovky dobrovolníků. Foto: Adam Pluhař, TUL

Projekt unikátní mapy Liberce, v níž se lidé orientují podle vžitých a léty tradovaných lidových jmen, zapojil už stovky Liberečanů a právě vstupuje do závěrečné fáze. A pomoc obyvatel Liberce bude znovu klíčová.

Jedná se o projekt Daniela Vrbíka a Václava Lábuse z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP), který pod názvem Živá jména odstartoval v říjnu 2019. Díky stovkám zapojených dobrovolníků a mravenčí práci obou vědců vznikla interaktivní mapová aplikace lidových jmen.

Výzkum nyní vstupuje do závěrečné fáze. Ta se zaměřuje na vymezení prostoru, který vybraná lidová jména označují. „V prvních dvou letech projektu Živá jména jsme si dali za cíl sebrat co nejvíce běžně užívaných názvů na území Liberce a následně ověřit jejich znalost. To se nám za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti podařilo. Nyní nás u vybraných lidových jmen zajímá to, k jakému konkrétnímu prostoru se vlastně vážou,“ uvádí Václav Lábus z katedry českého jazyka a literatury FP.

„Je jasné, že velká část objektů na území města, jejichž názvy dobrovolníci doplnili do naší databáze, je prostorově celkem snadno vymezitelná – jsou to ulice, budovy nebo parky. Pak tu jsou ale lokality, jejichž hranice jsou neostré, nejednoznačné,“ doplňuje kolega Daniel Vrbík z katedry aplikované matematiky FP. Jedná se obvykle o rozsáhlejší místa, jako jsou například Lidové sady, Nová Ruda nebo Broumovská.

Unikátní spojení jazykovědy a geoinformatiky

Některá jména zdánlivě označují konkrétní objekty. Kupříkladu Rybníček je jméno zastávky, Vápenka odkazuje ke koupališti, Rušička může označovat kopec. Každý z Liberečanů má ale trochu odlišné vnímání prostoru, v němž se pohybuje. Pro někoho je tak Rybníček nejen zastávka či blízká křižovatka, ale celé široké prostranství mezi supermarketem Billa, finančním úřadem a Domem kultury. Jiní vnímají Vápenku jako místní část a Rušičku jako celou lokalitu mezi sídlišti Broumovská a Nové Vratislavice.

„Právě průnik mezi těmito individuálními představami nás v této fázi výzkumu živých jmen zajímá. Při dostatečném počtu zapojených dobrovolníků tak budeme moci celkem přesně vymezit, co ve vnímání Liberečanů reprezentují třeba Liďáky, Textilana nebo Králák. Je to tedy jakýsi pokus zachytit kolektivní mentální mapu města,“ vysvětluje Václav Lábus. Minimálně v kontextu středoevropské jazykovědy a geoinformatiky jde o zcela unikátní výzkum.

Autoři proto – podobně jako v předchozích fázích výzkumu živých jmen – vyzývají všechny zájemce o liberecké reálie, aby se do výzkumu zapojili. Je pro ně připravena webová mapová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou dobrovolníci zakreslovat svou představu toho, jak vnímají prostor označený konkrétním lidovým jménem. Aplikace je přístupná z webové adresy a vyžaduje povinnou registraci. „Aplikace obsahuje necelou stovku jmen, která jsou podle našeho názoru zajímavá právě tím, že označují poněkud nevyhraněný prostor,“ vysvětluje Daniel Vrbík. „Práce s ní je jednoduchá a věříme, že i zábavná,“ doplňuje. Aplikace je veřejnosti přístupná od 1. října 2021 a sběr dat autoři plánují ukončit v lednu 2022.

Dobrovolníci zaslali na 3 tisíce pojmenování

Cílem projektu Živá jména je výzkum lidových, tedy neoficiálních pojmenování, která se používají na území města Liberec a obce Stráž nad Nisou. Projekt tím přispívá k poznání a uchování kulturně-historické paměti města. Během dvou let se do projektu zapojilo více než 1200 dobrovolníků, kteří do databáze přidali 3033 jmen pro 1851 různých objektů.

Část výsledků již integroval do svých mapových podkladů Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pro podporu lokalizace volajícího.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce