Přečkali obtížné studium v těžkých časech. Vypustili jsme do světa nové absolventy

IMG_8490-2.jpg
Letošní absolventi se museli poprat s uzavřenými laboratořemi v době epidemie i nejistotami pramenícími z válečného konfliktu na Ukrajině. Foto: Adam Pluhař, TUL

Letošním absolventům Technické univerzity v Liberci nestačilo zdolat stohy skript, prezentací a výpisků. Poprat se museli také s pandemií, která jim zavřela laboratoře. A na klidu k učení jim nepřidala ani válka téměř za humny a bourání dosavadních životních jistot. Zmínil to nejeden slavnostní projev. Pojďme se za letními promocemi ještě jednou ohlédnout.

Rektor Miroslav Brzezina před absolventy Fakulty textilní TUL a jejich rodiči připomněl, jak je důležitá svoboda, kterou mnozí berou za danou samozřejmost. A zdůraznil také nezbytnou naději pro formování lepší budoucnosti. Slovo naděje padlo v jeho projevu hned několikrát: „Vaši dědové a rodiče věřili v lepší budoucnost v souvislosti s oběma okupacemi v roce 1939 a 1968. Rok 1989 přinesl naplnění této naděje. Važte si toho, že můžete žít v demokratické společnosti,“ zdůraznil rektor Brzezina a dodal: „Jistě nejsme vždy při výkonu svého povolání se vším spokojeni. Buďme trpěliví a věřme v to, v co věřil i Jan Amos Komenský. V naději, že se věci mohou změnit.“

Prorektor TUL Petr Lenfeld promluvil k čerstvým strojařům a zmínil nové překážky, které se jim během studia stavěly do cesty. Také prorektor dodal absolventům naději. „Máte můj obdiv a poděkování za to, že jste nejen našli odvahu studovat jeden z nejtěžších oborů současnosti, ale že jste byli první, a já doufám i poslední generací, která ve škole moc nebyla. Přesto jste studium zvládli. Dnes, v době ekonomických problémů, vysoké inflace, války, výměny ministra školství a možná opět nastupujícího koronaviru je strojařů stále ohromný nedostatek. Takže o práci a o svoji budoucnost se bát nemusíte.“

Také během letních promocí obdrželi studenti Ceny rektora, děkana, a hejtmana Libereckého kraje za vynikající výsledky. A udělovaly se i Ceny Nadace Preciosa. Laureáty byli tradičně autoři vynikajících bakalářských a diplomových prací v oboru. Tuto cenu obdrželi: Jaroslav Špicar z Fakulty strojní TUL, Josefína Váchová a Marie Svobodová z Fakulty textilní TUL, Denisa Čisárová a Kateřina Postránecká z Ekonomické fakulty TUL a Lukáš Hliněný z fakulty Mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce