Rektor a emeritní rektor TUL jsou členy Akademického sněmu Akademie věd ČR

AV-CR_foto-skys-1.JPG
Sídlo Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Foto: Stanislava Kyselová / Akademie věd ČR

Miroslav Brzezina a Zdeněk Kůs byli zvoleni za členy vrcholného orgánu Akademie věd ČR pro funkční období 2022–2026.

Rektor TUL doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., byl jmenován členem na návrh Matematického ústavu a Fyzikálního ústavu AV ČR, emeritní rektor TUL prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs byl jmenován členem na návrh Ústavu termomechaniky AV ČR. Profesor Kůs byl členem tohoto sněmu také v letech 2010–2014.

Akademický sněm je vrcholný orgán Akademie věd ČR, svolává ho Akademická rada nejméně dvakrát ročně. Zasedá v něm 258 členů: ředitelé a vědci z 54 ústavů Akademie věd, dále zástupci vysokých škol, státních institucí, průmyslu a obchodu. Kromě jiného sněm také schvaluje návrh rozpočtu Akademie věd a návrh na jmenování a odvolání předsedkyně či předsedy Akademie věd.

-pir-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce