Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Škola a práce v jednom. Duální vzdělávání je v Německu na vzestupu, podle rektora TUL by to mohla být cesta i u nás

Jenou nohou ve škole a druhou ve firmě. Duální vzdělávání je v Německu populární, v ČR se o něm zatím uvažuje. Ilustrační foto: vicwag/Pixabay
Jednou nohou ve škole a druhou ve firmě. Duální vzdělávání je v Německu populární, v ČR se o něm zatím uvažuje. Ilustrační foto: vicwag/Pixabay

V sousedním Sasku nedávno oslavili 30 let duálního vzdělávání na Berufsakademie Sachsen (BA). Oslavy se účastnil také rektor Miroslav Brzezina, který v tomto systému vzdělávání vidí příležitost také pro české školství.

„Ve strategickém plánu českého ministerstva školství do roku 2030+ se o duálním vzdělávání hovoří. Jsem pro jeho zavedení také v České republice. Rádi bychom se v budoucnu do tohoto systému zapojili, pokud najdeme kladnou odezvu u podniků,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Spolupráce s podniky je v tomto konceptu vzdělávání klíčová. Duální studium je silně propojeno s absolvováním praxe v partnerských firmách, ve kterých studenti získávají cenné zkušenosti a velmi často i svého budoucího zaměstnavatele. Na základě smlouvy s partnerskou firmou, ve které vykonávají praxi, mají studenti možnost získávat již během studia pravidelný měsíční příjem, takže se stávají finančně nezávislí.

Poměr mezi účastí ve škole a praxí ve firmě je nastaven různě. Student může třeba tři dny v týdnu chodit do školy a dva dny do práce v partnerské firmě. Podíl teorie (studia) a praxe je během tříletého studia velmi dobře vyvážen, takže absolventi této „profesní akademie“ nemají po absolvování studia se získáním zaměstnání problém.

Naopak je o ně ze strany zaměstnavatelů zájem. Jsou se zvoleným oborem již v průběhu studia velmi dobře obeznámeni a odcházejí do života vybaveni praktickými, odbornými zkušenostmi, takže nezřídka získávají v krátké době vedoucí pozici.

„Proto je zájem o duální vzdělávání v Německu v posledních letech stále vyšší, především v technických a zdravotnických oborech nebo ve společenských vědách,“ říká Helena Neumannová, koordinátorka Akademického koordinačního centra při Technické univerzitě v Liberci (ACC).

Duální vzdělávání má v Německu dlouhou tradici, existují tu již dvě duální vysoké školy v Durynsku a Baden-Württembersku. Berufsakademie Sachsen není zatím plnohodnotnou vysokoškolskou institucí tak, jak ji chápeme u nás, v rámci reformy saského zákona o vysokých školách chystané na rok 2025 by se však měla stát třetí duální vysokou školou v Německu.

BA poskytuje duální vzdělávání na sedmi filiálkách po celém Sasku, první pobočku tohoto typu založila v Drážďanech právě před 30 lety, a proto se oslava 30 let duálního vzdělávání s pracovním názvem Dual, innovativ, regional konala začátkem letošního září poblíž Drážďan.

Účastnili se jí kromě prezidenta saské Berufsakademie Andrease Hänsela také saský státní ministr pro vědu Sebastian Gemkov, ředitel IHD Dresden Steffen Tobisch, zástupci obchodní komory v Chemnitz a zástupci řady partnerských firem a institucí.

Budyšínská filiálka Berufsakademie Sachsen je od roku 2019 také členem Akademického koordinačního střediska (ACC), jež sdružuje sedm vysokých škol sídlících v Euroregionu Nisa. Mezi ně se řadí také Technická univerzita v Liberci, jejíž zástupci v čele s rektorem liberecké univerzity se slavnostního setkání také účastnili.

„Tlak ze strany firem na prosazení konceptu duálního vzdělávání je i u nás velký. Podniky si uvědomují, že hluboké teoretické znalosti jsou významné především pro doktorandy a cennější jsou pro ně spíše praktické zkušenosti s chodem v podnicích. Ten posun je dobře patrný, protože ještě tak před pěti lety se o duálním vzdělávání u nás příliš nemluvilo,“ uzavírá doktorka Neumannová.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4.jpg

Educa Kids na TUL vtáhne děti do světa hravé vědy

Zahrát si na badatele a zábavně vplout do světa vědy mohou děti, které v pondělí 11. října odpoledne dorazí na univerzitní Educa Kids. Interaktivně vzdělávací akce pro celé rodiny přinese řadu pokusů, her, kvízů, soutěží a také odměn. Chybět...

8. 10. 2021 | Události | 199

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce