Studentská anketa netáhne. Vedení univerzity ji chce nastavit lépe

O anketu, ve které studentky a studenti hodnotí na konci semestru výuku a vyučující, není zájem. Dlouhodobě se do ní zapojuje jen asi 18 % našich studujících. Katedry tak nemají relevantní zpětnou vazbu a snižuje to jejich schopnost reagovat na potřeby a přání studentů. Vedení univerzity chce anketu nastavit jinak. Ale bez zpětné vazby od studentů se to neobejde.

„Navýšením účasti v anketě nemůžeme získat nic menšího než snadnější, ale zároveň kvalitnější vzdělávání, kterého se budeme chtít účastnit z mnoha jiných důvodů než jen kvůli získání titulu,“ říká Ondřej Havelka, předseda studentské komory Akademického senátu TUL.

Vedení TUL připravuje novou podobu ankety právě ve spolupráci se studentskou komorou akademického senátu. Hlas studentů je totiž naprosto zásadní.

„Zajímají nás zároveň názory studentů na vlastní anketu. Z toho důvodu v těchto dnech realizujeme mezi studenty dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého zjišťujeme důvody nižší účasti ve studentském hodnocení kvality,“ říká prorektor TUL pro studium Miroslav Žižka.

Prorektor Žižka vnímá, že velkou překážkou pro vyplnění ankety by mohly být pochyby o tom, že hodnocení je opravdu anonymní. Což ale vedení univerzity zaručuje.

„Ve STAGu, kde anketa probíhá, se neukládá žádná informace, jež by propojovala odpovědi s osobou, která je poskytla. Pokud v anketě dobrovolně neuvede své jméno, nikdo nemůže dohledat autorku nebo autora odpovědí v anketě,“ ujišťuje prorektor pro informatiku Pavel Satrapa a dodává: „Bylo by to naprosto neetické, a navíc proti smyslu ankety. Tou zaručujeme bezpečný prostor pro to, aby se studující nebáli vyslovit třeba i nepříjemné věci. Někdy je anketa jedinou cestou, jak na nějaké nešvary přijít a napravit je.“

To dokládá i prorektor Miroslav Žižka: „Výsledky studentského hodnocení skutečně vedou ke změnám,“ ujišťuje.

„Jako příklad mohu uvést studijní program podniková ekonomika, který na ekonomické fakultě garantuji. Právě na základě studentského hodnocení jsme zjistili, že studenti považují zátěž v letním semestru čtvrtého ročníku za enormní. Reagovali jsme tak, že jsme od dalšího akademického roku přesunuli jeden předmět z letního do zimního semestru, a tím studijní zatížení rovnoměrněji rozložili,“ dodává prorektor Žižka.

Důležitost účasti studentů v hodnocení kvality potvrzují rovněž členové studentské komory Akademického senátu TUL Ondřej Havelka a David Zlesák.

„Díky dotazníku můžeme dát podnět k inovaci předmětu, lepší komunikaci s pedagogem, objektivnějšímu hodnocení, získání více dostupných materiálů, provázanosti předmětů v rámci celého studia a jejich prohození do jiného ročníku. Pokud však toho chceme dosáhnout, musíme o možných změnách nejdříve mluvit, lépe řečeno o nich psát,“ říká Ondřej Havelka a dodává: „Je to šance, jak vytvořit univerzitu, která staví na studentech.“

„Jako akademického senátora mě studenti často kontaktují ohledně potíží či nesnází ve studijních, ale i osobních záležitostech. Mnoho z těchto podnětů se však k vedení univerzity nedostane nebo se k němu dostane se zpožděním. Nová podoba hodnocení kvality zaručuje nejen lepší zpětnou vazbu, ale je i praktickým nástrojem, jak tyto změny provést,“ myslí si student fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a člen Akademického senátu David Zlesák.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce