Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Učili se mezi službami, když pomáhali zdolat koronakrizi. Státnice zvládli také

IMG_7920-2.jpg
Přípravu na státnice si velká část absolventů Fakulty zdravotnických studií TUL dobrovolně ztížila nezištnou pomocí při zvládání koronakrize. Foto: Adam Pluhař, TUL

I když jim kalendář říkal, že času na učení moc nezbývá, dobrovolně pracovali v nemocnicích, na hygienické stanici nebo vysílali sanitky. Jejich pomoc byla v době vrcholící koronakrize potřeba. Navzdory dobrovolnické práci dokázali úspěšně složit státnice. Ve středu už jedenatřicet zdravotnických záchranářů, čtyřiadvacet všeobecných sester, šestnáct biomedicinských techniků a osm biomedicínských inženýrů skládalo absolventské sliby na promoci Fakulty zdravotnických studií TUL.

Děkan fakulty Karel Cvachovec dobrovolnou pomoc absolventů při přemáhání koronakrize vysoce ocenil. „Připravovali jste se na vysoce zodpovědné povolání a vaše studium je v historii naší fakulty zcela ojedinělé. Nikdy se nám nestalo, aby v posledním roce studia byli studenti deklarováni k pracovní povinnosti. Případně, aby sami jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních pracovali,“ pronesl děkan Cvachovec otočený tváří k absolventům. „Vy jste se ale osvědčili. O tom vypovídá ocenění od vedení kraje, ale i pochvalné reakce vašich spolupracovníků. Jsme hrdí na to, že jste absolventy naší fakulty,“ dodal děkan.

Zdravotnická záchranářka Barbora Tylichová působila se spolužáky v triážním stanu u vstupu do krajské nemocnice, pracovala i na nemocničním traumatologickém příjmu. Pomáhala také s trasováním kontaktů nakažených lidí na krajské hygienické stanici. Aby toho nebylo málo, na univerzitě pak testovala zaměstnance na Covid-19. „Učení na zkoušky nebo potom na státnice při tom všem bylo náročnější, ale dalo se to zvládnout. Pomáhala jsem ráda,“ řekla Bára Tylichová.

Všeobecná sestra Pavla Karmazínová pracovala během koronakrize ve Fakultní nemocnici Motol na onkologii. Do nemocnice se dobrovolně přihlásila hned při vypuknutí pandemie. „Byl nedostatek pracovníků. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že bych se nezapojila. Měli jsme tam dva kovidové pokoje. Utkvělo mi hlavně to neustálé oblékání speciálních obleků,“ vzpomněla na obtížné období Pavla Karmazínová.  

Pracovní povinnost nařízená od 8. března státem se kromě mediků a studentů psychologie vztahovala i na studenty nelékařských profesí. Fakulta zdravotnických studií TUL odevzdala soupisku se zhruba třemi sty jmény. Tou dobou už ale v první linii dobrovolně působily desítky studentů. Děkan Cvachovec tehdy k nezištné pomoci studentů řekl: „Naši studenti prokazují zájem a ochotu pomoci v této složité situaci dlouhodobě, což dokazuje i to, že zhruba dvě třetiny studujících posledního, třetího ročníku programu zdravotnické záchranářství v současnosti již v nemocnicích několik měsíců pracují, aniž by se na ně vládní nařízení vztahovala. Zároveň se jim daří dostát studijním povinnostem.“

Zářijové promoce zakončí v pátek od 11 a 13 hodin fakulta textilní.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce