Václav Havel studenty ctil. Prokázal to během návštěv na TUL

h_pttt.jpg
Snímek ze setkání Václava Havla se studenty naší univerzity v roce 1999. Foto: Archiv TUL

První polistopadový prezident, disident, dramatik a humanista Václav Havel navždy odešel před deseti lety 18. prosince 2011. Připomeňme si tuto osobnost střípky z návštěv naší univerzity. Dokreslují lidskost Václava Havla při neformálním kontaktu se studenty i to, jak si studentů vážil a jak je respektoval.

Přestože se Václav Havel jako státník setkával s věhlasnými světovými osobnostmi, pociťoval trému před projevem ke studentům. Krátce po Havlově smrti to na stránkách T-UNI zmínil ve vzpomínce emeritní rektor TUL David Lukáš, jenž byl zároveň členem výboru pro vzdělávání Nadace Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97.

„Vzpomínám, jak před dvanácti lety (v roce 1999, pozn. redakce) navštívil naši univerzitu a promluvil k akademické obci a k našim studentům. Před vystoupením v posluchárně Vladimíra Svatého požádal o krátké posezení v jedné z přilehlých pracoven, aby popil kávu a spolu s panem Špačkem a lidmi z univerzity přemýšlel nad možnými otázkami studentů. Udivující byl jistý druh nervozity vyvolaný jeho zodpovědností promluvit, jak říkal ‚smysluplně‘, před studenty. Po letech se na tuto jeho zodpovědnost dívám stále s větším obdivem. On, myslitel a řečník před kongresem Spojených států, se plaše, důkladně, přesto s havlovskou lehkostí a vtipem, připravuje na vystoupení před studenty naší univerzity,“ napsal profesor David Lukáš 19. prosince 2011, tedy den po Havlově smrti. Celá vzpomínka profesora Lukáše.

Václav Havel navštívil naši univerzitu jako prezident také v roce 2003, kdy besedoval se studenty ve zcela zaplněné posluchárně E9. Při besedě se mimo jiné projevil jeho zájem o architekturu, když si tehdejší prezident posteskl nad směřováním rozvoje českých měst a nad „ošklivými krabicemi stavěných kolem dálnic a hyzdících naši krásnou českou krajinu“. Označil to za plýtvání zemědělskou půdou a neúctu k práci předků.

Vize pro Prahu Václava Havla

Na naši univerzitu se Václav Havel vrátil v květnu 2009, kdy už nevykonával prezidentský úřad. Tehdy byla architektura hlavním tématem jeho návštěvy. V doprovodu děkana Bořka Šípka a proděkana Jiřího Suchomela si prohlédl práce studentů naší fakulty umění a architektury, které řešily vytvoření koncepce zelené části pražské Letné. Studenti se zabývali využitím zhruba dvoukilometrového pozemku zahrnujícího Lumbeho a Královskou zahradu, Chotkovy sady, stadion Sparty a Letnou až po restauraci Brusel.

Záměr zadat tento úkol studentům inicioval projekt Kaplického knihovny, v jehož prosazování se Václav Havel angažoval společně se skupinou architektů Jana Kaplického, Bořka Šípka a Miroslava Masáka. Na zadané téma zpracovali naši studenti několik návrhů. Studentské výstupy byly následně prezentovány jako doprovod k jednání Fora 2000 na pražském Žofíně v roce 2010.

 „Chtěli jsme, aby se (studenti) nad zadáním zamysleli a pokusili se něco navrhnout. Musím říct, že to vzali velmi zodpovědně, většina z nich umí směr svých úvah sugestivně obhajovat a zdůvodnit. Spolupráce se mi zdá velmi šťastná, i když to neznamená, že přinese konkrétní výsledky. Třeba po jednom semestru skončíme, třeba budeme pokračovat, kdo ví," ocenil Václav Havel studentské práce i fakt, že studenti pracovali s velkým rozmachem.

„Bylo to velkorysé zadání, Václav Havel si zřetelně uvědomoval hodnotu celého území. Ten zelený pás osvěžujícího přírodního prostředí mohl být srovnatelný například s Central parkem v New Yorku. Šlo tehdy o mé první setkání s Václavem Havlem a bylo mi sympatické, že byl takový, jak jsem jej znal z médií. Byl civilní a to mi na něm bylo nesmírně sympatické. I když šlo o takovou osobnost, na nic si nehrál a prezentaci sledoval se zaujetím,“ zavzpomínal na své dojmy z představení návrhů zeleného koridoru tehdejší student Fakulty umění a architektury TUL Michal Krejčík, jenž zpracovával Vizi pro Prahu Václava Havla v ateliéru profesora Suchomela. Během dvou let kontinuální práce vznikl materiál v podobě celkové vize řešeného území s propracovanými jednotlivými částmi.

Krokodýl získal Ještěd F Kleci

Zřejmě nejdiskutovanější ze zpracovaných návrhů, horizontální mrakodrap Krokodýl na Letné, získal v roce 2010 školní kultovní cenu FUA TUL Ještěd F Kleci za nejlepší projekt semestru a nejlepší urbanistické řešení. Brána na Letnou – Revival, alias Národní knihovna, kterou Michal Krejčík zpracoval jako bakalářskou práci, byla na univerzitě oceněna Cenou rektora TUL. Celý projekt je dnes uložen v Knihovně Václava Havla.

„Diskuse s Václavem Havlem nad studentskými návrhy řešení celého území Letné byla tehdy hojně navštívená, obsáhlá a velmi korektní. Václav Havel bral setkání se studenty velmi vážně. I on sám mi tehdy připadal takový vážný. Možná se nějakým způsobem vyrovnával se studentskými návrhy, které byly zajímavé, ale do značné míry i provokativní. Pravděpodobně přesahovaly představy pana Havla. Nicméně tématu se podrobně věnoval a práce komentoval. To vše jej jasně vykresluje jako člověka otevřeného a prahnoucího po impulsech, byť přesahují jeho běžný formát uvažování,“ zavzpomínal na spolupráci s Václavem Havlem profesor Jiří Suchomel.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Penguins.jpg 3 min

Vzorový článek s prvky - nezveřejňovat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure...

20. 8. 2021 | Lidé | 73

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645