Zelené technologie ze Švýcarska se představují v Liberci. Jsou inspirací pro město, firmy i studenty

Výstava švýcarských chytrých technologií  na TUL. Foto_Jaroslav Tomášek_TUL (3).jpg
Rektor M. Brzezina (vlevo) a velvyslanec P. Guex zahajují výstavu. Foto: Jaroslav Tomášek/TUL

Mohou nové technologie zaměřené na ochranu životního prostředí zachránit svět? Výstava chytrých řešení „made in Swiss“, která šetří energii, životní prostředí a lidstvo a která se ve Švýcarsku i jinde po světě uchytila, ukazuje, že ano. Výstavu „Mohou technologie zachránit svět? – Objevte švýcarsko-česká řešení na ochranu životního prostředí“ zahájili včera rektor Technické univerzity v Liberci a velvyslanec Švýcarska. K vidění bude před aulou do 20. května.

„Zlepšení životního prostředí a šetrnější zdroje energie jsou témata, která se přirozeně řeší i ve výzkumu na vysokých školách. Několika konkrétními realizacemi například v čištění vod přispěli i výzkumníci naší univerzity a na dalších pracujeme. V oblasti nefosilních zdrojů energie je potřeba svět posunout od závislosti na importované ropě a uhlí, jak se nyní ukazuje naprosto zřejmě a v přímém přenosu. Velký potenciál skýtá například také využití vodíku jako alternativního pohonu ve spalovacích motorech, případně v palivových článcích, na které se chceme více zaměřit,“ řekl na včerejší vernisáži rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Drony místo velkých zemědělských strojů, střešní krytiny pro historické objekty se zabudovaným fotovoltaickým systémem nebo čistě ekologická tepelná izolace budov nahrazující polystyren. To je jen malá část patentů švýcarských firem, kterými tato alpská země pomáhá snižovat dopady klimatické změny anebo předcházet jejím příčinám.

Dvacítka představených projektů je rovnoměrně rozprostřena mezi oblasti, v nichž Švýcarsko tradičně a dlouhodobě vyniká. Patří mezi ně například chytré technologie v zemědělství, šetrná výroba spojená s recyklací, úsporné nakládání s vodou a dostupnost pitné vody nebo čistá doprava a přeprava postavená zejména na solární energii a výkonném skladování energie z obnovitelných zdrojů. Není ostatně náhodou, že největší plně elektrický trajekt na světě propojující dva dánské přístavy nebo letadlo poháněné výhradně solární energií vznikly právě ve Švýcarsku.

Výstava také dokládá efektivní spolupráci mezi vědci a výrobci, studenty a technologickými firmami zaměřenými na inovace. Zároveň ukazuje příležitosti, které s sebou může přinést přechod na bezfosilní ekonomiku. Výstavní panely doplňuje i několik úspěšných příkladů z České republiky.

„Švýcarsko si klade za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů na polovinu úrovně z roku 1990. Kromě opat­ření přijatých na vlastním území přispívá Švýcarsko konkrétně k plnění Agendy 2030 i v jiných zemích. A část z těchto projektů představuje také tato výstava“, řekl Philippe Guex, velvyslanec Švýcarska v České republice.

Součástí vernisáže byly i prezentace dvou firem, které v oblasti udržitelnosti pracují. První byla platforma Ecoten, která poskytuje inovativní služby pomáhající obcím adaptovat se na změnu klimatu a zmírňovat městské tepelné ostrovy. Její generální ředitel Jiří Tencar představil realizované projekty ve Vídni, Praze i jinde na světě. Massimo Barbagallo ze švýcarské společnosti Transmutex představil technologii a princip výroby energie na bázi jaderného štěpení thoria a zužitkování vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Nanotechnologie, které čistí životní prostředí, představil ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) Miroslav Černík. Hovořil o využití nulamocného železa pro čištění průmyslem a těžbou zasažených podzemních vod. A představil i technologii Wetland+® na čištění silně kontaminovaných vod vytékajících ze starých skládek pesticidních látek.

Výstava „Mohou technologie zachránit svět? – Objevte švýcarsko-česká řešení na ochranu životního prostředí“, kterou připravilo Švýcarské velvyslanectví v České republice, bude k vidění ve foyer univerzitní auly (3. patro budovy G, Univerzitní náměstí) do 20. května.

Radek Pirkl
– s využitím TZ švýcarského velvyslanectví
Foto: Jaroslav Tomášek
 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce