Zemřel Jaroslav Perný, neúnavný didaktik matematiky

Ve věku 76 let zemřel po těžké nemoci bývalý dlouholetý pracovník Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL docent Jaroslav Perný. Poslední rozloučení s docentem Perným proběhne v pátek 17. března 2023 ve 14 hodin ve velké obřadní síni libereckého krematoria.

Doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D., začal působit na katedře matematiky a didaktiky matematiky v roce 1993. Těžištěm jeho práce bylo vzdělávání budoucích učitelů matematiky všech stupňů škol. Zastával zde i funkci oborového didaktika matematiky.

Díky němu vznikla na katedře tradice pořádání Seminářů z didaktiky matematiky, tehdy organizovaných ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Kromě vědecké a pedagogické činnosti na domovské katedře působil docent Perný zároveň na katedře primárního vzdělávání, jíž byl dlouhá léta vedoucím. V letech 2005–2007 byl také proděkanem FP TUL pro akreditaci. Zasloužil se zejména o zavedení kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které fakulta nabízí dodnes.

Jeho blízká spolupracovnice z katedry primárního vzdělávání Hana Valešová na Jaroslava Perného vzpomíná takto: „Na společných téměř dvacet let na katedře primárního vzdělávání, které docent Perný věnoval mnoho času a energie, budu vzpomínat vždy s úctou a v dobrém. Děkuji mu za podporu, vstřícnost, nadhled, vlídné slovo i dobře míněné rady. I když se od nás vzdálil, zůstane navždy v našich vzpomínkách.“

Docent Perný zůstane trvale v našich vzpomínkách zapsán jako vstřícný a obětavý kolega, vždy připravený pomoci a poradit jak studentům, tak svým kolegům.

Čest jeho památce.

Kolektiv Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce