Zemřel spoluzakladatel a bývalý děkan pedagogické fakulty Jiří Vacek

Navždy odešel docent Jiří Vacek, bývalý děkan Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci, proděkan a vedoucí katedry pedagogiky a psychologie. Na vzniku teprve třetí fakulty naší univerzity měl docent Vacek velkou zásluhu.

Doc. Ing. Jiří Vacek, CSc. zemřel 7. října 2021 ve věku devadesáti let. S lítostí to oznámilo vedení Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Jiří Vacek byl v roce 1990 spoluzakladatelem Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci (dnes Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL). Stal se jejím proděkanem a v letech 2002–2004 fakultu vedl jako děkan.

Odborně se zabýval inženýrskou pedagogikou. V kontextu profilace tehdejší Vysoké školy strojní a textilní (nynější Technická univerzita v Liberci) rozvíjel zejména didaktiku technických předmětů.

V porevoluční době se významně zasloužil o spolupráci pedagogické fakulty se zahraničními pracovišti.

„Uchovám si ho v paměti jako velmi velkorysého člověka,“ vzpomněl na bývalého děkana Petr Urbánek z Katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Osobní široký kulturní rozhled docenta Vacka ilustruje univerzitní ideál propojení techniky, přírodních a humanitních věd.

Čest jeho památce!

Kolektiv Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

- ad -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce