Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zemřela Anděla Landorová. Bývalá pracovnice katedry financí a účetnictví Ekonomické fakulty TUL

Ekonomická fakulta TUL s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 11. 12. 2020 zemřela ve věku 93 let paní Prof. Ing. Anděla Landorová, CSc.. Bývalá členka katedry financí a účetnictví Ekonomické fakulty TUL.

Na Ekonomické fakultě TUL působila v letech 1993 – 2018, kam přešla ze svého předchozího pracoviště na Univerzitě Karlově v Praze. Na katedře působila nejdříve jako řádný člen katedry a později přešla do externí spolupráce. Odborně se zaměřovala na finance a bankovnictví. V těchto vědních disciplínách získala vědecké a akademické hodnosti.

Její vědecké a pedagogické působení zahrnuje  celou řadu odborných článků, recenzí a učebních textů. Svoji odbornost si prohlubovala na vědeckých stážích na zahraničních univerzitách a bankách. Dlouhodobě spolupracovala se Státní bankou československou, s odborem pro metodiku.

Získané zkušenosti a znalosti uplatňovala při výuce. Za svoji vědecko-pedagogickou činnost obdržela řadu ocenění.

Katedře financí a účetnictví Ekonomické fakulty pomohla k odbornému rozvoji jak v pedagogické, tak vědecko-výzkumné činnosti.

Svojí neutuchající energií i lidským a férovým přístupem si získala náklonnost, respekt a trvalou vzpomínku.

Paní profesorko, děkujeme, že jsme s Vámi mohli spolupracovat.

Čest Vaší památce!

Kolektiv katedry financí a účetnictví, Ekonomická fakulta TUL

- red -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Penguins.jpg 3 min

Vzorový článek s prvky - nezveřejňovat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure...

20. 8. 2021 | Lidé | 72

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce