Doktorand TUL bude zastupovat milion mladých evropských vědců

IMG_4435-3.jpg
Doktorand Ondřej Havelka se ve svém výzkumu na Technické univerzitě v Liberci zabývá laserovou syntézou pokročilých nanočástic. Zároveň je prvním místopředsedou Akademického senátu TUL. Foto: Adam Pluhař, TUL

Doktorand a výzkumník Technické univerzity v Liberci Ondřej Havelka se stal jedním ze dvou českých zástupců v evropské radě Eurodoc. Ta zastupuje přes milion mladých vědeckých pracovníků a doktorandů napříč evropskými státy. Reprezentuje začínající vědce v otázkách vzdělávání, výzkumu a profesního rozvoje jejich kariéry.

V rámci rady Eurodocu se bude Ondřej primárně zabývat problematikou vědeckého publikování a tak zvaného Open Science, jež je jednou ze základních otázek European Research Area neboli Evropského výzkumného prostoru. „Open Science neboli otevřená věda představuje snahu zajistit vyšší dostupnost vědeckých poznatků všem vědcům i veřejnosti bez výjimky. Mimo jiné to povede k zefektivnění návaznosti výzkumů vědeckých skupin, které na sebe tématikou navazují, a k zrychlení našeho poznání,“ vysvětluje Ondřej Havelka a dodává: „Jedna z podkategorií otevřené vědy, tak zvaná otevřená data, zajistí vyšší důvěryhodnost v reprodukovatelnost naměřených výsledků. Kdyby veškeré vyzkoumané původní poznatky byly veřejné, bylo by snadnější odhalit vědomá i nevědomá pochybení, ke kterým mohlo během výzkumu dojít. Jistota správnosti výsledků bádání je extrémně důležitá, jelikož na ni spoléhají všichni ostatní vědci, kteří ve výzkumu dané problematiky pokračují.“

Oficiálním českým zástupcem organizace Eurodoc se Ondřej Havelka stal po nominaci členy Rady vysokých škol (RVŠ) na konci května. Druhého zástupce v radě Eurodoc má Česká asociace doktorandek a doktorandů, přičemž stejně jako Česko i další evropské státy disponují dvěma delegáty.

V rámci zastupování doktorandů, jedné z důležitých skupin Eurodocu, se už Ondřej zúčastnil 22. konference o Hodnocení kvality vysokých škol. Jejím letošním tématem bylo doktorandské studium. Na konferenci Ondřej vystoupil v panelu, na němž byly poprvé představeny výsledky národního šetření Doktorandi 2021. „Šetření mělo především zjistit důvody nízké úspěšnosti doktorandů v České republice a nastínit její řešení. Během diskuze byla zdůrazněna kvalita přijímacího řízení, vysoký poměr doktorandů vůči bakalářským studentům nebo potřeba změny financování doktorandů. Jako součást změny nejen financování byla v popředí debata o plánované reformě doktorského studia. Na její podobě se nyní částečně podílíme ve studentské komoře Rady vysokých škol,“ uvádí Ondřej Havelka.

Eurodoc od svého založení v roce 2002 ve španělské Gironě pomáhá při vypracovávání postupů týkajících se vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v Evropě. Momentálně organizace již sídlí v Bruselu.

Adam Pluhař

Ondřej Havelka

(*1996)

Absolvent studijního programu nanotechnologie na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Jako doktorand se nyní na TUL zabývá laserovou syntézou pokročilých nanočástic. V Oddělení environmentální chemie Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL spoluzaložil výzkumný tým Femto-nano, který se zaměřuje na odstranění antibiotik z vody pomocí nanoslitin a přirozeného slunečního světla. Projekt má zabránit tvorbě superbakterií, na něž neúčinkují antibiotika. Ondřej je prvním místopředsedou Akademického senátu TUL.

 

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

janovec-60c21d8b-3.jpg

Zemřel emeritní profesor katedry fyziky Václav Janovec

Jen několik dní před svými 92. narozeninami opustil navždy tento svět Václav Janovec, emeritní profesor Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na výjimečného vědce vzpomíná vedoucí Katedry fyziky FP TUL...

21. 2. 2022 | Lidé | 379
Ve školní jídelně baštíme klasiku macande - což je směs fazolí, kukuřice a často i kamenů... pozor na zuby!.jpg

Student ekonomky vede v Tanzanii kurzy o podnikání a start-upech

Do africké země, která podle OSN patří mezi ty nejméně rozvinuté na světě, odletěl Ondřej Linhart loni na podzim. Přerušil své doktorské studium na Ekonomické fakultě TUL, ale své vazby s fakultou nezpřetrhal. Původně měl učit jen na základní a...

13. 5. 2022 | Lidé | 500
correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 741

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce