Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Profesor Hes získal Poctu hejtmana za celoživotní práci v oblasti textilu

Pocty hromadná.jpg
Pocty hejtmana za rok 2020 v omezeném režimu. Prof. Hes zcela vpravo. Foto: Liberecký kraj

Luboš Hes je podepsán pod více jak 65 patenty, podle nichž byly zkonstruovány přístroje užívané k textilní výrobě a měření komfortu textilií. Za svůj celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu získal Poctu hejtmana Libereckého kraje.

„To slovo ,celoživotníʻ znamená, že už jsem někde na konci svých aktivit. Když si ale uvědomím, kolik světových prezidentů v mém věku – 76 – musí plnit své úkoly, i já chci ještě zůstat užitečný fantastickému světu textilií,“ řekl redakci T-UNI profesor Hes jako odpověď na otázku, zda je pro něj textil i po těch letech a patentech stále inspirativní materiál hodný vědeckého bádání.

Prof. Ing. LUBOŠ HES, Dr.Sc., dr.h.c, (*1944, Liberec) působí na katedře hodnocení textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, kde se soustavně pedagogicky i vědecky věnuje komfortu textilií. Vyučoval textilní inženýrství na Univerzitě v Portugalsku a působil na dalších světových univerzitách. Šestnáct let působil ve Výzkumném ústavu textilních strojů. Vydal na 400 odborných publikací s textilní tematikou. Jeho jméno nese 65 patentů.

„Nyní je ve světě instalováno celkem přibližně 150 kusů šesti typů různých přístrojů zkonstruovaných na základě těchto patentů. Doufám, že ještě nějaké nové přístroje přibudou,“ říká Luboš Hes. 

Byl vyznamenán mnoha světovými institucemi, je také nositelem ocenění Česká hlava v oboru výroby unikátních zařízení. Začátkem letošního roku například obdržel čestný doktorát udělený Národním technologickým institutem v Indii za přínos textilní vědě a technologii.

Profesor Hes ve své práci ani v 76 letech neustává: „Na katedře se zabývám zejména studiem vlivu vlhkosti na komfortní vlastnosti textilií, kde díky původním speciálním přístrojům získáváme spoustu dosud nových poznatků, které nyní rozsáhle publikujeme. Zmíněné přístroje používá i velká část našich i zahraničních doktorandů,“ říká oceněný profesor Hes a dodává: „Byl jsem také nyní novým děkanem jmenován do vědecké rady fakulty textilní, což je pro mne silný impuls k další aktivní pedagogické i výzkumné práci na TUL.“

Poctu hejtmana osobnostem Libereckého kraje uděluje hejtman každoročně od roku 2006 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Kandidáty vybírá veřejnost, porota složená ze zástupců kulturních, vzdělávacích a zdravotnických organizací Libereckého kraje z návrhů vybere laureáty. Letos byla tradice vlivem pandemie přerušena, a tak hejtman Martin Půta uděloval některá ocenění individuálně až po tradičním termínu.

Na ocenění za rok 2020 bylo nominováno 22 osobností, Poctu hejtmana Libereckého kraje a s ní zlatý Hejtmanský dukát získali kromě Luboše Hese matematik Rolland Zdeněk Bulirsch, výtvarník a sochař Jiří Dostál, za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění Svatava Hejralová či in memoriam letec RAF František Truhlář.

V minulosti získalo Poctu hejtmana Libereckého kraje mnoho dalších osobností spjatých s Technickou univerzitou v Liberci: zakladatel a první děkan fakulty umění a architektury Jiří Suchomel a spisovatel, performer a scénárista, náš absolvent Jarolav Rudiš (2019), emeritní rektoři David Lukáš (2018), Zdeněk Kůs (2017) a Zdeněk Kovář (2013), mluvčí Občanského fóra a poradce Václava Havla, pedagog se zaměřením na etiku Jan Šolc (2011), emeritní děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Miloš Raban (2010), historik Rudolf Anděl (2009), Oldřich Jirsák (2007), vedoucí týmu, který vyvinul průmyslovou výrobu nanovláken, a neurochirurg přednášející na fakultě zdravotnických studií a člen Vědecké rady TUL Petr Suchomel (2006).

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281