Studenti navrhují propojit úřad s řekou a městem

foto_ 058.jpg
Hejtman a studenti to vidí podobně

Hejtman Martin Půta si dnes prohlédl a vyslechl návrhy studentů FUA TUL na řešení vstupní části do budovy krajského úřadu.

Problémem stísněného vstupu a přemostění do budovy libereckého krajského úřadu se zabývaly semestrální práce studentů prvního ročníku FUA TUL, které jsou vystaveny ve vstupní části úřadu. Studenti dnes uspořádali komentovanou prohlídku svých návrhů za účasti hejtmana kraje.

Rozličné přístupy k zadání spojuje několik stěžejních myšlenek: dát krajskému úřadu vstupní prostor odpovídající jeho důležitosti, zapojit do vstupní části i koryto řeky Nisy a přilehlý parčík. Ruku v ruce s tím jde myšlenka přiblížit řeku obyvatelům města či obyvatele řece.

„Odnesl jsem si z dnešní prezentace několik důležitých podnětů. Nepřístupnost řeky Nisy je obecně problém, který pociťují občané Liberce. Včetně potrubí, které patří teplárně a které hyzdí koryto Nisy. Vaše práce také opakovaně poukazují na nevhodné parkování u úřadu, které je opravdu spíše provizorní. Přístup k úřadu je problematický a chceme ho řešit, je to jedno z témat pro další vlnu evropských dotací,“ řekl po prezentaci hejtman Půta studentům.

Vstup a okolí budovy by měly odpovídat významu instituce, která v ní sídlí, a to tady tak není. Děkuji vám za čas, který jste věnovali snaze najít řešení tohoto prostoru,“ dodal závěrem hejtman.

„Studenti svými pracemi shodně poukazují na to, že adekvátní vstup do krajského úřadu nespočívá jen ve vyřešení koryta řeky Nisy. Je třeba do návrhu zapojit také přilehlé okolí, především parčík, odkrývá se tu ale návaznost na řešení celého dolního centra města,“ uvedl na komentované přednášce Jiří Žid z fakulty umění a architektury, pod jehož vedením některé z prací vznikaly.

Krajský úřad je za řekou schovaný jak za vodním příkopem.

Student Matěj Čunát ve svém návrhu přenesl ideu propojení budovy veřejné instituce s obyvateli kraje ještě o úroveň výš. Ve své práci s názvem „Demonstrační plac“ pojal prostor před krajským úřadem jako místo, kde se mohou shromažďovat lidé a dávat najevo své názory, případně kde by se mohly pořádat happeningy či tiskové konference.

„Bylo by to místo kontroly demokratické instituce veřejností. Krajský úřad je v současnosti za řekou schovaný jak za vodním příkopem. Chybí tady plac, kde by se mohlo agitovat,“ představil svůj návrh Matěj Čunát hejtmanovi.

Výstavu studentských prací můžete ve foyer Krajského úřadu Libereckého kraje vidět ještě tento týden, do čtvrtka 23. května.

Radek Pirkl

 

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce