Příběh jaderného paliva v podání Dany Drábové

Dana Drábová na TUL.jpg
Duben začal s Danou Drábovou.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tradičně začátkem dubna přednášela na naší univerzitě o energii z jádra. 

Dana Drábová u nás přednášela po několik let tradičně na apríla, který letos připadl na víkend, ujala se tedy slova na půdě Technické univerzity v Liberci dnes, 3. dubna. Přednášku nazvala Příběh uranu a ve své prezentaci s ním prošla od jeho objevení až po využití v jaderných reaktorech. Několikrát přitom připomněla význam dolů v Jáchymově pro světovou energetiku a pro objevy v oblasti radioaktivních prvků.

„Právě v uraninitu z jáchymovských dolů, kterému se tehdy říkalo smolinec, roku 1789 Martin Heinrich Klaporth uran objevil. Pojmenoval ho právě objevené planetě,“ řekla dnes plné univerzitní aule Dana Drábová a pokračovala: „Marie Curie-Skłodowská objevila radioaktivní rádium právě v jáchymovské rudě.“

Přednáška měla populárně-naučný rozměr, připravenou prezentaci z názorných grafů a schémat doplňovala Dana Drábová z hlavy řadou dalších údajů a souvislostí. Zaměřila se především na středoškolské publikum, které co do počtu dnes v univerzitní aule převládalo.

Fakulty strojní a mechatroniky, informatiky a mezioborových studií uspořádaly pro studenty gymnázií z regionu exkurze po laboratořích naší školy korunované přednáškou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Přijelo asi 280 studentů z gymnázií v Mnichovo Hradišti, Jablonci nad Nisou, Turnově, Frýdlantě, Varnsdorfu a dalších měst,“ jmenuje Miloš Hernych, proděkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Dana Drábová přítomným načrtla také energetickou bilanci současného světa, podíl jaderné energetiky na ní a nabídla i pohled do budoucnosti s velkým otazníkem.

„Podle průzkumů budeme potřebovat v roce 2040 o 37 % více energie než dosud. Kde ji vezmeme, to je velkou otázkou,“ uvedla Dana Drábová s tím, že vzhledem k této bilanci lze dále předpokládat spíše rozvoj než útlum jaderné energetiky. Silným hráčem bude v tomto směru jižní a jihovýchodní Asie. „V této oblasti se v současnosti staví 25 jaderných reaktorů z 61, které jsou v tuto chvíli na světě ve výstavbě,“ pokračovala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V souvislosti s jadernou energetikou se nabízí také palčivá otázka uložení vyhořelého, stále aktivního odpadu z reaktorů. Dana Drábová předložila optimistický výhled uložení odpadu do země. Optimismus načerpala z příkladu tzv. přírodního reaktoru. Jedná se o naleziště uranu v africkém Oklu.

Před miliardou let zde podle výzkumů z 60. let minulého století probíhala řetězová štěpná reakce, stejná, jaká probíhá v reaktoru jaderných elektráren. Dělo se tak v hornině uložené jen lehce pod povrchem, hojně proplachované vodou, bez dalších bariér, v klimaticky velmi náročných podmínkách. Zjistilo se, že pohyb částic směrem z tohoto reaktoru byl za miliardu let a vzhledem k podmínkám nepatrný, ty nejvzdálenější částice leží dnes jen desítky metrů od samotného jádra přírodního reaktoru.

„Pokud se tedy bavíme o uložení vyhořelého paliva v hloubce 500 metrů v geologicky velmi stabilní oblasti, o uložení, kam prakticky nebude mít přístup voda a kde bude vybudován systém hned několika bariér, nemusíme mít z vyhořelého paliva obavy ani v opravdu dlouhém časovém horizontu,“ dodala k příkladu přírodního reaktoru Dana Drábová, mimo jiné nositelka čestného doktorátu Technické univerzity v Liberci.

Po ní se krátce ujal slova Pavel Šimák, který hovořil o možnosti uplatnění studentů ve Skupině ČEZ.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce