Technická diagnostika opět na naší univerzitě

Ve dnech 11. a 12. dubna 2013 se na půdě Technické univerzity v Liberci  uskutečnilo pracovní setkání „Technická diagnostika v praxi 2013“.

Cílem tradiční akce, která se koná ve spolupráci katedry vozidel a motorů FS a pracovníků útvaru diagnostiky firmy NET4GAS, s.r.o., je předávání informací o novinkách v diagnostice a údržbě strojů a o novinkách v diagnostice kompresních stanic a potrubí pro přepravu zemního plynu po celé České republice.

S partnery z NET4GAS spolupracuje naše univerzita již dvě desetiletí – vedle vzdělávacích aktivit spolupráce zahrnuje také činnosti spojené s měřením vibrací a hluku, diagnostikou strojů, metrologií a zapojením do výuky.

Útvar diagnostiky NET4GAS, s.r.o., pomocí vnitřních inspekcí dlouhodobě monitoruje technický stav více jak 3640 km tranzitních a vnitrostátních plynovodů velkých dimenzí (od 150 do 1400 mm) a pomocí různých metod diagnostiky (vibrodiagnostika, termografie, boroskopie, měření výkonových parametrů) sleduje technický stav dalších technologických celků (turbosoustrojí, kulové uzávěry a další).

Setkání za TUL uspořádal Pavel Němeček, pracovníky NET4GAS z celé republiky vedl vedoucí útvaru Aleš Skoupý. Letošní setkání se vedle tradiční odborné části neslo v duchu informování o vědeckovýzkumném potenciálu Technické univerzity v Liberci. Účastníci navštívili laboratoře CxI a katedry vozidel a motorů FS.

Pavel Němeček diskutoval s kolegy z NET4GAS také o možnostech jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti univerzity, do projektových aktivit a do výuky formou zadání diplomových prací, odborných praxí a o možnostech další spolupráce.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce