Karel Fraňa z fakulty strojní rozšířil řady našich profesorů

Karel Fraňa z fakulty strojní rozšířil řady našich profesorů
Profesor Karel Fraňa

Prezident  Miloš Zeman s účinností od 19. června jmenoval  86 nových profesorů. Jmenovací dekrety dnes 74 profesorům, kteří do Prahy přijeli, předal nový ministr školství Stanislav Štech. Byl mezi nimi i Karel Fraňa z Fakulty strojní TUL. Dnešního slavnostního aktu ve Velké aule historického Karolina, se zúčastnil  i rektor TUL Zdeněk Kůs a osobně profesoru Karlu Fraňovi blahopřál.

K dnešnímu dni má TUL 66 profesorů (z toho 2 ženy) v pracovním poměru a dalších 23 profesorů (z toho 4 ženy) na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Jmenovací dekrety prezident republiky podepisuje na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Prezident Zeman trvale odmítá předat profesorům jmenovací dekrety osobně na Hradě, jak to dělali všichni jeho předchůdci.  Proto se této úlohy ujímá ministr školství.

Profesor Karel Fraňa:  (*14. 12. 1975) pracuje na katedře energetických zařízení, fakulty strojní a zároveň vykonává funkci proděkana pro vnější vztahy. Profesorem byl jmenován v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Vědecká rada fakulty strojní slyšela jeho  přednášku  na téma "Úspora energie a snižování energetické náročnosti" dne 21. září 2016. Je absolventem naší fakulty strojní. Absolvoval vědecké stáže a přednášel na zahraničních institucích v Kanadě, USA a v Austrálii . Od roku 2014 realizuje na Brandenburské technické univerzitě v Německu pravidelné vzdělávací kurzy zaměřené na výpočetní metody v mechanice tekutin. Působí jako vědecký pracovník na Institutu pro leteckou a kosmickou techniku Technické univerzity v Drážďanech, kde  pracoval i na vědeckém projektu SFB 609 „Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung in Metallurgie, Kristallzüchtung und Elektrochemie“. Karel Fraňa se více než 17 let intenzivně věnuje vývoji výpočetních technik pro oblast magnetohydrodynamiky se zaměřením na působení magnetických polí na roztavené kovy v osově nesymetrických úlohách. Je autorem programu NSFEM3D, který byl úspěšně otestován na konkrétních aplikacích. Výsledky byly publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech a jsou často citovány odborníky v této problematice. Jeho publikační činnost zahrnuje několik desítek publikací v časopisech, ve sbornících mezinárodních konferencí a je autorem dvou odborných monografií.

Profesorské tituly mají význam nejen pro konkrétní osoby jako výraz jejich vysoké vědecké a pedagogické úrovně, ale jsou důležité i pro univerzitu, a to nejen z pohledu akreditací studijních programů.  S radostí pozoruji, že nám vyrůstá nová generace polistopadových profesorů, kteří mají díky svým zahraničním stážím ohromný přehled, výborné jazykové znalosti a užitečné kontakty a mají také vynikající vědecké výsledky,“ řekl redakci T-UNI rektor Zdeněk Kůs.  

Ministr Štech ve svém projevu odmítl názor, že české vysoké školství není v dobré kondici. "Vzhledem k podmínkám, které české vysoké školy mají, jsou jejich výsledky na velmi dobré úrovni," řekl a zopakoval, že bude požadovat navýšení rozpočtu pro vysoké školy. Ministerstvo školství jim plánovalo dát zhruba 4,5 miliardy korun navíc, ale ministerstvo financí ve svém návrhu počítá s růstem 100 milionů korun. Štech za své priority v nastávajících jednáních o rozpočtu označil peníze na vzdělávací činnost vysokých škol, jejich investice a doktorská stipendia.

Redakce T-UNI panu profesorovi Karlu Fraňovi blahopřeje a přeje mu mnoho úspěchů v další vědecké práci

J. Kočárková
Foto: Vít Šimánek-ČTK

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653