Práce navíc se cení – SVOČ má vítěze

Soutěže Studentská vědecká a odborná činnost se letos zúčastnili studenti čtyř fakult. Autoři vítězných prezentací si odnesli 10.000 korun a věcné dary.

Letošní, již sedmý ročník Studentské vědecké a odborné činnosti se konal ve středu 3. června pod záštitou rektora naší univerzity Zdeňka Kůse a za příspění fakult textilní a strojní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a ekonomické fakulty. Účastnili se studenti ze všech těchto fakult v příslušných sekcích.

„Do mechatroniky se přihlásili čtyři soutěžící. Aby si příspěvky zachovaly svou úroveň, máme už řadu let pravidlo, že sekci otvíráme až od pěti účastníků. Soutěžící z mechatroniky jsme tedy přiřadili do sekcí Textil a Strojírenství podle povahy jejich práce,“ uvedl za organizátory Maroš Tunák z fakulty textilní.

Děkanka této fakulty Jana Drašarová studenty na úvod povzbudila: „Jste odvážní, děláte víc, než vyžadují vaše studijní povinnosti, takový přístup ještě v životě nejednou zúročíte a my si ceníme toho, že jste se přihlásili do naší soutěže.“

Autoři nejlepších prací v každé sekci vyhráli finanční odměny ve výši 3.000 až 10.000 korun, každý soutěžící získal ocenění za účast.

„Každý, kdo se přihlásil, dostal 1000 korun. Řekli jsme to studentům až na konci soutěže, nechtěli jsme, aby odměna byla motivací k účasti v soutěži. Má to být poděkování a bonus pro ty, kteří se přihlásili,“ řekla redakci T-UNI Veronika Šafářová z fakulty textilní, která také připojuje poděkování sponzorům za věcné ceny pro vítěze.

Do SVOČky se mohli přihlásit studenti bakalářksých, navazujících i doktroských studijních programů, v čase před státnicemi měli skvělou možnost prezentovat svou bakalářskou, magisterskou či disertační práci komisi a obhájit svůj výzkum v následné odborné diskuzi.

Studentská vědecká a odborná činnost měla také podporu Student Business Clubu (SBC), uskupení, které vzniklo při ekonomické fakultě a které se snaží podpořit podnikatelské nápady vzešlé z univerzitního prostředí. Klára Antlová, proděkanka ekonomické fakulty, proto studentům možnost zapojení se do SBC nabídla. „Vaše nápady nemusí skončit prezenatcí před odbornou komisí na soutěži SVOČ a státnicovou komisí, přála bych si, aby se dobré nápady staly také součástí Student Business Clubu a v budoucnu se tak mohly i realizovat.“

Výsledky:

TEXTIL – bakalářský studijní program

Alice KRUMOVA: Pojivové systémy na knihařských plátnech

Karel HAVLÍČEK: Nanovlákna s magnetickými vlastnostmi

Kristýna HAVLÍČKOVÁ: Využití kopolymeru poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) pro funkcializaci nanovlákenných nosičů

 

TEXTIL – navazující a doktorský studijní program

Milena MARYŠKOVÁ: Enzyme immobilization on microfibrous and nanofibrous materials and their applications in biotechnology

Jan HORNYCH: Hodnocení drsnosti povrchů textilií s využitím gradientních polí

Tereza PAVLÍKOVÁ: In vitro testování biodegradabilních cévních náhrad s malým průměrem

 

STROJÍRENSTVÍ – navazující a doktorský studijní program

Josef BŘOUŠEK: Převodovka elektromobilu

Martin BORŮVKA: Extrakce nano-krystalů celulózy a jejich potenciální využití v pokročilých kompozitních systémech

David SVOBODA: Analýza odezvy rotoru na kinematické buzení základu

 

EKONOMIKA – bakalářský studijní program

Christian PROIOS: Analýza vybraných faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti v České republice a Libereckém kraji

Benny KOBOSIL: Založení fiktivního podniku „AdManum“

Pavlína MATÍKOVÁ: Tři soutěsky: environmentální a socio-ekonomické dopady

 

EKONOMIKA – navazující a doktorský studijní program

Čeněk HONČL: Konvergence potenciálních produktů regionů v ČR

Lenka VAŇKOVÁ: Dopady budoucího přijetí eura na mezinárodní obchod vybrané nadnárodní společnosti působící v České republice

Kateřina PAVLÍKOVÁ: E-Services a jejich využití ve společnosti podnikající v mezinárodní přepravě

 

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646