pondělí 26. červen 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Liberec má park Clam-Gallasů

Liberec má park Clam-Gallasů

Milan Svoboda má úvodní slovo.jpg
O pojmenování parku se zasloužil historik Milan Svoboda z FP TUL

Historik Milan Svoboda z naší univerzity se zasloužil o to, že park u zámku v centru města nese ode dneška jméno Clam-Gallasů.

Rozprostírá se na nevelké ploše. Duby, rododendrony, záhon růží a kamínky sypané pěšiny skrz udržované trávníky. Nenápadná, ale velmi cenná oáza klidu v těsné blízskosti centra Liberce, který příliš dalších oddechových zón ve svém srdci nenabízí.

Na jedné straně ho ohraničují zdi renesančního zámku, i proto ho Liberečané nazývají Zámecký park, dříve Schlosspark, ale nebyl to nikdy jeho oficiální název. Na protilehlé straně s ním sousedí nově zrekonstruovaná univerzitní budova P, kde sídlí mimo jiné katedra historie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP).

Historik a pedagog Milan Svoboda tak skrz něj nebo kolem něj chodí takřka denně, nedalo mu to a rozhodl se prosadit pro park jméno.

„Od druhé poloviny 18. století se rod  Clam-Gallasů a jeho příbuzní s typickou dobročinností a péčí zasazují o kulturní, sociální i hospodářský rozvoj celého libereckého regionu. Byl to zde poslední významný hraběcí rod,“ odůvodňuje volbu jména Milan Svoboda na dnešním slavnostním aktu, při kterém je park oficiálně „pokřtěn“ na park Clam-Gallasů. Dodal dále, že je to volba podpořená i situováním parku – sousedící renesanční zámek vlastnili jako poslední rod Clam-Gallasové, v jeho kapli byl pokřtěn významný člen rodu Franz Clam-Gallas. A dnešní Komenského ulice, která park lemuje, nesla až do první republiky jméno Clam-Gallas Strasse.

„Naše katedra je jedinou katedrou historie v regionu a je dobře, že se naši historici neuzavírají do svého bádání, ale přispívají zde k dění a oživují kulturní odkaz našich předků. Kdo jiný by tak měl činit? Ať už četnými přednáškami pro veřejnost, nebo třeba úsilím, které dnes společně završujeme pojmenováním tohoto parku,“ řekl dnes redakci T-UNI děkan FP Jan Picek.

„Zároveň věřím, že tím pojmenováním vzroste třeba i mezi mladými Liberečany povědomí o rodu Clam-Gallasů a jeho významu pro město a celý region,“ dodal.

Na dnešním slavnostním aktu promluvili také primátor Liberce Tibor Batthyány a pravnučka Franze Clam-Gallase Christine Winkelbauer-Kellyová, která je také předsedkyní Správní rady Nadačního fondu Clam-Gallas. Oba ve svém projevu neopomenuli poděkovat reprezentaci Technické univerzity v Liberci a především jejím historikům za předložení a prosazení Clam-Gallasů do jména parku. Oba poté v přilehlé zámecké kapli podepsali memorandum, kterým se město Liberec zavazuje instalovat v parku také bustu Franze Clam-Gallase. Měla by být hotova přibližně za rok.

Radek Pirkl

Galerie
24.06. 2017

Akademický senát TUL bude volit svého předsedu

Akademický senát TUL bude po dvou neúspěšných pokusech volit svého předsedu na svém zasedání dne 30. června 2017 v 9.00 hodin.  Jednání svolal 1. místopředseda AS TUL David Salač do zasedací místnost IC ( první podzemní podlaží).  Na programu je také volba zbývajících orgánů senátu a určení volební komise pro volbu rektora TUL. Všechna zasedání akademického senátu jsou veřejná.

26.05. 2017

Cena Siemens 2017 – hlaste své práce

Uzávěrka pro přihlášky je 27. listopadu 2017. Přihlaste svou bakalářskou, magisterskou, disertační práci či výzkumný projekt. Více informací a odkaz na přihlášku najdete zde.

Autorům nejlepších prací se letos předá 1.000.000 korun, odměna čeká i na toho, kdo zajímavou práci do soutěže doporučí.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání