pátek 24. listopad 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Člověk a moc tématem semináře Česko-slovenské vztahy

Člověk a moc tématem semináře Česko-slovenské vztahy

Dráty.JPG
Mezi člověkem a mocí jsou často dráty. Ilustrační snímek. Autor: Tiago Fioreze/Wikimedia Commons

Vztahem mezi panujícím totalitním systémem a náladami a chováním obyvatelstva se bude zabývat tradiční letní seminář z cyklu Československé vztahy, který ve dnech 16.–18. srpna pořádá naše katedra historie.

Na semináři, který hostíme v prostorách budovy G, se svými příspěvky vystoupí historikové z českých a slovenských univerzit a z dalších institucí, například z Ústavu pro studium totalitních režimů či z Muzea Hlavního města Prahy.

Účastníci nebudou sedět pouze v posluchárně, čekají je také dvě exkurze. V úvodní den semináře je naplánována exkurze po pobočkách koncentračního tábora Gross-Rosen v podhůří Jizerských hor.

„Druhý den odpoledne pak naši studenti provedou některé z účastníků libereckými ,místy pamětiʻ, což je jeden z výsledků našeho projektu v rámci Studentské grantové soutěže,“ říká za organizátory Kateřina Portmann z naší katedry historie.

Tématy příspěvků jsou například „Politické systémy na území rozbitého Československa v letech 1938/39–1945“, přednáší Jan Rychlík z katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Igor Baka z Vojenského historického ústavu v Bratislavě přednese příspěvek na téma „Slovenští vojáci na východní frontě v konfrontaci s rasově-vyhlazovacím charakterem války (1941–1944)“.

Hostem mimo československý historický region bude Volker Mohn z Univerzity v Düsseldorfu, jehož téma pro srpnový seminář je „Nacistická kulturní politika jako nástroj ovlivňování nálad obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava“.

Součástí třídenního setkání je i již tradiční filmový seminář.

Seminář Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva, který pod patronací Česko-slovenské komise historiků pořádá katedra historie FP TUL, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů, zahájí ve čtvrtek 17. srpna tradičně historik naší katedry Robert Kvaček.

Den před oficiálním zahájením je na programu kromě již zmíněné exkurze po pobočkách koncentračního tábora Gross-Rosen také literárně-historický večer. „Tento rok přijal pozvání publicista Luděk Navara, který bude mluvit o nacistických zločinech v obci Ploština a následné spolupráci nacistů s StB. Napsal o tom také knihu ,Smrt si říká Tutterʻ,“ doplňuje Kateřina Portmann.

Podvečer s Luďkem Navarou začíná ve středu 16. srpna v 16.30 hodin v Severočeském muzeu v Liberci.

-pir-

Galerie
21.11. 2017

Kandidát na děkana FS se představí akademické obci

Akademický senát FS a vedení FS TUL zve členy Akademické obce FS TUL na shromáždění, které se bude konat ve středu 29. listopadu 2017 od 12.30 hodin v posluchárně G 315.  Profesor Petr Lenfeld, který je jediným kandidátem na funkci děkana fakulty strojní, představí svoji vizi o fungování fakulty pro volební období 2018-2022. Prostor bude i pro diskuzi. Volební program prof. Lenfelda čtěte zde.

23.10. 2017

Cena Siemens 2017 – hlaste své práce

Uzávěrka pro přihlášky je 27. listopadu 2017. Přihlaste svou bakalářskou, magisterskou, disertační práci či výzkumný projekt. Více informací a odkaz na přihlášku najdete zde.

Autorům nejlepších prací se letos předá 1.000.000 korun, odměna čeká i na toho, kdo zajímavou práci do soutěže doporučí.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání