pátek 24. květen 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Rektor TUL pro HN: Naši absolventi nekončí na úřadu práce

Rektor TUL pro HN: Naši absolventi nekončí na úřadu práce

Rektor TUL pro HN: Naši absolventi nekončí na úřadu práce
Novou laboratoř progresivních technologií jsme otevřeli v roce 2012

Rektor naší univerzity Zdeněk Kůs poskytl v souvislosti s hodnocením technicky zaměřených škol rozhovor Hospodářským novinám. Rozhovor přinášíme v plném znění.

Kvalitně vybavené laboratoře, řada projektů a námětů pro výzkum, na kterých se mohou podílet studenti, velké množství míst pro zahraniční pobyty. Tak dnes vypadá studium na Technické univerzitě v Liberci, jejíž fakulta strojní zvítězila v žebříčku HN v oboru strojírenství. Rektorem univerzity je už pátým rokem profesor Zdeněk Kůs.

* HN: Letos by měly být podle odborných odhadů počty absolventů v oborech, jako je strojírenství či elektrotechnika, bezmála poloviční vůči roku 2009. Jak se taková prognóza projevuje ve vaší škole?
Za posledních několik let klesl počet maturantů skoro o třetinu a ještě několik let klesat bude, nabídka míst na vysokých školách tedy dnes výrazně převyšuje jejich počet. U nás se ale pokles neprojevuje příliš dramaticky, naše technické obory jsou prestižní, stále je o ně zájem. Přesto důsledky pociťujeme. I nám klesá objem příspěvku na vzdělávání, který je přímo úměrný počtu studentů. Univerzita tento pokles dohání vysokou úspěšností při získávání grantů či prostředků na výzkum od firem. Daleko větším problémem je klesající počet studentů, ze kterých se rekrutují budoucí doktorandi či vědci. Tento pokles se snažíme nahradit získáváním kvalitních zahraničních studentů. Promíchání českých odborníků s vědci z jiných zemí a spolupráci lidí s různými přístupy považuji za velmi užitečné.

* HN: Nejste nuceni snižovat nároky při přijímání nových studentů, abyste zachovali jejich počet?
Snižovat nároky na studia technických oborů by bylo velmi nerozumné a naše univerzita touto cestou rozhodně nejde. Musíme ale podněcovat i malé děti k tomu, aby se snažily moderní techniku nejenom používat, ale i chápat, konstruovat ji. Na naší univerzitě již více než pět let úspěšně realizujeme projekty typu Dětská univerzita. Pravidelnou víkendovou výukou trvající celý rok už prošlo na 700 dětí z prvního či druhého stupně základní školy, někteří z nich už jsou našimi studenty. Děti nám rodiče dovážejí i z velmi vzdálených míst Čech. Věřím, že každé takové nadšené dítě inspiruje řadu svých spolužáků, takže se z nich jednou stanou vědci a technici. Pořádáme i jednorázové akce, například Víkend s technikou. Nabízíme též akreditované kurzy učitelům základních škol, kde je inspirujeme k zajímavější, badatelsky zaměřené výuce matematiky, fyziky a chemie.

* HN: Svaz průmyslu a dopravy či Národní vzdělávací fond volají nejen po zvyšování počtu absolventů technických škol, ale také po uzpůsobení programů potřebám zaměstnavatelů. Jak se s tím vyrovnáváte?
Naše univerzita se může pochlubit velmi úzkou spoluprací s průmyslovou praxí. Témata diplomových prací na technicky zaměřených fakultách přicházejí z velké části z průmyslových podniků. Studenti v nich řeší konkrétní problémy, takže výsledky jejich práce se následně objeví v praxi. Na efektivní spolupráci vysokých škol s hospodářskou praxí při přípravě studentů na budoucí povolání se zaměřuje speciální projekt. Ten naše univerzita realizuje spolu s firmou Škoda Auto. Daří se nám řešit vazby firem jako poskytovatelů studentských praxí. Mezi našimi absolventy žádaných technických oborů nemáme prakticky nikoho, kdo by byl v evidenci úřadu práce, zaměstnání nacházejí bez problémů.

* HN: Nikoliv odborné vědomosti, ale hlavně jazykové znalosti či takzvané měkké kompetence u absolventů vysokých škol jsou předmětem kritiky ze strany zaměstnavatelů i personálních agentur. Jak se k tomu staví liberecká univerzita?
Vysoká škola tady není od toho, aby učila své studenty základům cizího jazyka, tuto dovednost mají mít již ze střední školy. Bohužel tomu tak často není. Přesto našim studentům dáváme možnost jejich nedostatky napravit. Nabízíme kurzy cizích jazyků, zřídili jsme fond mobility, který jim umožňuje vycestovat na zahraniční univerzity. S vysokými školami v řadě zemí máme partnerské dohody zaměřené na výměnu studentů. Každý student ale musí především sám chtít.

* HN: Jaké mají studenti možnosti podílet se na výzkumných projektech, zejména na aplikovaném výzkumu?
Na aplikovaném výzkumu škola spolupracuje s desítkami významných firem. Z těch největších je to například Škoda Auto a ČEZ, dále výrobci komponent automobilů či firmy z oblasti těžby a sanace uranu.

* HN: Co považujete za největší úspěch svého dosavadního působení ve funkci rektora?
Je to jednak realizace velkých projektů z evropských zdrojů na vytvoření výzkumných kapacit či dobudování kampusu univerzity a kompletní rekonstrukce všech jejích budov. Ale důležitá je i atmosféra, kterou se podařilo vytvořit. Myslím, že podmínky pro práci nebo studium na Technické univerzitě v Liberci jsou opravdu příjemné. Za poslední čtyři roky jsme vybudovali univerzitní školku, denní studentský klub, dva parky v okolí školy, výrazně jsme zlepšili stravování či dobudovali sportoviště. Založil jsem také asistenční centrum, které poskytne komplexní pomoc a radu všem, kteří ji potřebují, zejména fyzicky handicapovaným. Nikdo nesmí při studiu narazit na jinou překážku, než je obtížnost přednášené látky.

Zdroj: Hospodářské noviny
Autor: Ivana Gračková

Galerie

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání