čtvrtek 29. červen 2017   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Jediným kandidátem na děkana je profesor Cvachovec

Jediným kandidátem na děkana je profesor Cvachovec

Garant studijního oboru profesor Cvachovec.jpg
Profesor Cvachovec

Akademická obec fakulty zdravotnických studií navrhla  jediného kandidáta na post děkana. Je jím profesor Karel Cvachovec. Svou kandidátskou prezentaci bude mít v úterý 16. května.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny. V současnosti je předsedou výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a také vedoucím Katedry anesteziologie a intenzivní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

V letech 1996–2014 zastával funkci přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF.

Je také členem předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a byl a je členem celé řady odborných grémií, vědeckých rad, oborových výborů a redakčních rad odborných časopisů.

Na Fakultě zdravotnických studií TUL je garantem studijního programu Specializace ve zdravotnictví s oborem Zdravotnický záchranář a je také členem vědecké rady fakulty.

Profesor Cvachovec byl jediným kandidátem na historicky prvního děkana Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, která vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií TUL k 1. srpnu 2016. S kandidaturou souhlasí.

Akademické obci se představí v úterý 16. května od 12.30 hodin v univerzitní aule.

-red-

Galerie
24.06. 2017

Akademický senát TUL bude volit svého předsedu

Akademický senát TUL bude po dvou neúspěšných pokusech volit svého předsedu na svém zasedání dne 30. června 2017 v 9.00 hodin.  Jednání svolal 1. místopředseda AS TUL David Salač do zasedací místnost IC ( první podzemní podlaží).  Na programu je také volba zbývajících orgánů senátu a určení volební komise pro volbu rektora TUL. Všechna zasedání akademického senátu jsou veřejná.

26.05. 2017

Cena Siemens 2017 – hlaste své práce

Uzávěrka pro přihlášky je 27. listopadu 2017. Přihlaste svou bakalářskou, magisterskou, disertační práci či výzkumný projekt. Více informací a odkaz na přihlášku najdete zde.

Autorům nejlepších prací se letos předá 1.000.000 korun, odměna čeká i na toho, kdo zajímavou práci do soutěže doporučí.

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání