čtvrtek 17. leden 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Naši geografové publikovali ve Springeru

Naši geografové publikovali ve Springeru

New Dimension in Com.jpg
Máme tam příspěvek na str. 29. Zdroj: www.amazon.com

Kateřina Ženková Rudincová a František Murgaš z katedry geografie FP TUL přispěli do publikací, které vyšly u prestižního německého nakladatele Springer.

Příspěvek Kateřiny Ženkové Rudincové „The Right to Self-determination or Inviolability of Borders in the Horn of Africa? The African Union Approach“ je součástí publikace Riegl, M., Doboš, B. (Eds.): Unrecognized States and Secession in the 21st Century. Týká se vývoje v subsaharské Africe, který má kromě jiných bezprostřední dopad na rostoucí počty migrantů směřujících do Evropy.

„Kapitola se zabývá desintegračními procesy v Africkém rohu a možnostmi revize koloniálních hranic v tomto regionu. Jedná se o srovnávací studii desintegrace Somálska v důsledku rozpadu státu a vzniku de facto státu Somalilandu a případu Jižního Súdánu, který vyhlásil nezávislost v roce 2011. Pozornost je věnována především odlišným postojům Africké unie jakožto nejvýznamnější regionální organizace vůči těmto dvěma případům. Z teoretického hlediska je kapitola rámována teoriemi práva národů na sebeurčení v kontrastu k uplatňování principu uti possidetis, tedy neporušitelnosti hranic v Africe,“ shrnuje doktorka Ženková Rudincová.

Příspěvek Františka Murgaše ve spoluautorství s Michalem Klobučníkem z bratislavské Univerzity Komenského „Community Well-Being or Quality of Life. A Few Notes and Their Application in Czech Republic“ je součástí publikace Kraeger, P., Coultier, S., Talmage, C. (Eds.): New Dimensions in Community Well-Being.

Doktor Murgaš o příspěvku říká: „Zabývá se otázkou vhodnosti termínů komunitní pohoda nebo kvalita místa z aspektu kvality života. Koncept kvality života se stal jedním z nástrojů pro popis a vysvětlení složitosti soudobého světa. V českém veřejném diskurzu tento pojem zdomácněl a v akademickém prostředí publikační aktivita zaměřená na kvalitu života roste. Kvalita života má dvě dimenze, subjektivní (kterou psychologové nazývají pohoda) a objektivní, pro kterou s kolegou Klobučníkem navrhujeme termín kvalita místa.“

Kvalitu života vyučuje katedra geografie naší fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické jako samostatný předmět, zapsat si ho mohou i studenti jiných fakult. Kromě Technické univerzity v Liberci nabízí studium zaměřené na kvalitu života v České republice pouze Masarykova univerzita v Brně.  

O knihách se můžete dozvědět více, popřípadě je zakoupit zde, respektive zde.

-red-

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání