úterý 18. prosinec 2018   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Vychováváme kvalitní vědce, máme zase více docentů a doktorů

Vychováváme kvalitní vědce, máme zase více docentů a doktorů

006.jpg

Včera se v univerzitní aule konaly slavnostní promoce absolventů doktorského studia a jmenování docentů. Rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs jmenoval tři nové docenty a předal diplomy šestnácti novým doktorům. Promoce podle něj dokazují, že naše univerzita se profiluje jako vědecko-výzkumná škola a vychovává kvalitní vědce a pedagogy.

Nové docenty, kteří se habilitovali před vědeckou radou Fakulty strojní TUL a Ekonomické fakulty TUL, jmenoval rektor TUL na návrh děkana FS TUL Petra Lenfelda a děkana EF TUL Miroslava Žižky ve smyslu § 72 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 po úspěšném habilitačním řízení.

Před vědeckou radou fakulty strojní se habilitoval:

Ing. Petr Jirásko, Ph.D., je vedoucím oddělení Mechatroniky ve Výzkumném ústavu textilních strojů, a.s. v Liberci. Dne 15. listopadu 2017 obhájil habilitační práci „Mechatronika pohonů pracovních členů mechanismů“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Metodika aplikací mechatronických systémů v pohonech pracovních členů mechanismů výrobních strojů“. Je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikovaná mechanika.

Před vědeckou radou Ekonomické fakulty se habilitovaly:

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., je vedoucí katedry financí a účetnictví na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni. Dne 5. října 2017 obhájila habilitační práci „Vliv koncepce udržitelnosti na finanční výkonnost podniku a její měření“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Trendy v oblasti měření a řízení finanční výkonnosti podniku“. Je jmenována docentkou ve vědním oboru Podniková ekonomika a management.

Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., je odbornou asistentkou s vědeckou hodností na Ekonomické fakultě, na katedře podnikové ekonomiky a managementu TUL. Dne 9. listopadu 2017 obhájila habilitační práci „Investice do lidského kapitálu z pohledu podniku a jednotlivce“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Podnikové investice do lidského kapitálu z pohledu vzdělávání“. Je jmenována docentkou ve vědním oboru Podniková ekonomika a management.

Galerie

Seznam nových nositelů titulu Ph.D.:


FAKULTA STROJNÍ – diplomy předal děkan Petr Lenfeld:
Ing. Peter Burik, Ing. Tomáš Jíra, Ing. Ondřej Kohl, Ing. Miloslav Ledvina, Ing. Roman Licek.

FAKULTA TEXTILNÍ – diplomy předala děkanka Jana Drašarová:
Ing. Marie Kašparová, Veerakumar Arumungam, M. Tech, Ganna Ungur.

EKONOMICKÁ FAKULTA – diplomy předal děkan Miroslav Žižka:
Ing. Renata Čuhlová, BA, Ing. Sylvie Kotíková, Ing. Jitka Novotová, Ing. Lucie Staňková.

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ – diplomy předal děkan Zdeněk Plíva:
Ing. Jan Dolina, Ing. Zdeněk Herda, Ing. Martina Homolková, Ing. Tomáš Jiříček.

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.

Technická univerzita v Liberci má právo udělovat akademické tituly. To podle rektora Zdeňka Kůse vytváří dobré podmínky pro vědeckou práci a profesní růst vědecko-pedagogických pracovníků. Důležité podle něj je také to, že se zvyšuje počet zahraničních doktorandů, kteří mají zájem o studium na naší univerzitě.

Redakce T-UNI všem novým docentům a doktorům srdečně blahopřeje.

-red-

Galerie
Galerie

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
T-intra
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání