neděle 17. únor 2019   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Své cíle představují také prorektoři Pavel Mokrý a Radek Suchánek

Své cíle představují také prorektoři Pavel Mokrý a Radek Suchánek

150508 flags (1).jpg

Odpověď na otázku Jaké máte cíle a vize jako prorektor? zazní také od Pavla Mokrého a Radka Suchánka. Zítra se k volbě prorektorů bude vyjadřovat akademický senát.

 prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.

– prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí

„Byl bych rád, kdybychom společně plně využili potenciálu, který může Technická univerzita v Liberci v současné chvíli nabídnout. V minulých letech došlo k masivním investicím do technického vybavení na TUL. Nyní je třeba se zaměřit na jeho účelné využívání. To je úkol pro efektivně pracující a motivované kolegy, kteří mají přehled o současných trendech ve světové vědě a o potřebách naší společnosti a našich průmyslových partnerů. Mým cílem je motivovat a podporovat všechny členy akademické obce TUL, kteří tento potenciál vidí a věří v něj. Byl bych rád, aby naším společným výsledkem byla TUL jako efektivně fungující organizace působící ve vědě a výzkumu, která je respektovaná nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ vystihuje své cíle nový prorektor Pavel Mokrý.

Pavel Mokrý se narodil 24. 11. 1975 v Jablonci nad Nisou. V roce 1994 maturoval na Gymnáziu v Jablonci nad Nisou. V letech 1994–1999 studoval na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci, obor Přírodovědné inženýrství. V roce 2001 získal titul Ph.D. v oboru Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. V roce 2006 se habilitoval v oboru Technická kybernetika a v roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Za svoje studijní výsledky získal v letech 1999 a 2000 Cenu Siemens.

Po obhájení doktorátu v roce 2001 získal studijní stipendium japonské vlády a v letech 2001 až 2003 působil jako student na katedře chemie Tokyo Science University, Tokio, Japonsko. Ve stejné době působil jako Visiting Researcher v Laboratoři aplikované piezoelektřiny, Kobayasi Institute of Physical Research, Tokio, Japonsko. V letech 2003 a 2004 působil jako post-doc asistent v Laboratoři keramik Švýcarského národního polytechnického institutu v Lausanne (EPFL) ve Švýcarsku. Na Technické univerzitě v Liberci působí od roku 2004, kdy nastoupil na katedru elektrotechniky FM TUL. Po restrukturalizaci fakulty v roce 2007 pracuje na Ústavu mechatroniky a technické informatiky. Od roku 2005 je členem oborové rady doktorského studijního programu Přírodovědné inženýrství a od roku 2012 programu Aplikované vědy v inženýrství na fakultě mechatroniky. Od roku 2016 je členem Vědecké rady FM.

Od roku 2011 je také zaměstnán jako výzkumný pracovník v Regionálním centru speciální optiky a optoelektronických systémů Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. V roce 2014 byl zvolen na čtyřleté období jako člen Akademického sněmu AV ČR.

Specializuje se na základní výzkum feroelektrických materiálů a jejich aplikace v aktivních akustických metamateriálech, v systémech pro potlačování přenosu hluku a vibrací a v nelineárních optických systémech. Je autorem více než 60 vědeckých publikací a více než 70 přednášek na mezinárodních konferencích. H-index 12. Byl členem organizačního výboru pěti mezinárodních konferencí.

Galerie

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

– prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

„Cíli v oblasti rozvoje univerzity jsou aktualizace generelu TUL vzhledem k současné situaci a vizi rozvoje univerzity, dále úspěšné pokračování a dokončení započatých investičních akcí – především pak realizace knihovny v univerzitním kampusu – a v plánu je také rekonstrukce stávajících objektů a sportovišť TUL. Z hlediska vnějších vztahů se zaměřím na tato témata: nová vizuální identita TUL, oslavy 65. výročí univerzity, posílení partnerství s Libereckým krajem a městem Liberec a aktivní působení ve veřejném prostoru Liberce,“ odpověděl prorektor Radek Suchánek na otázku, jaké má jako prorektor cíle a vize.

Radek Suchánek se narodil 30. 6. 1976 ve Zlíně. V roce 2001 absolvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, obor Architektura a urbanismus. V letech 2004–2005 byl na Sint-Lucas School of Architecture, Ghent/Brussels. Doktorské studium Architektury absolvoval v letech 2002–2010 na Fakultě architektury VUT v Brně.

V letech 1997–2001 působil jako externí pedagog na JAMU v ateliéru scénografie, vlastní architektonickou praxi zahajuje roku 2001, od 2009 se svou ženou Hanou Suchánkovou. Na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě umění a architektury pracuje od roku 2006. Od roku 2007 je členem redakční rady časopisu ERA2, v letech 2010–2013 byl vedoucím katedry architektury Fakulty umění a architektury TUL a od roku 2014 je vedoucím katedry urbanismu Fakulty umění a architektury TUL. Od roku 2016 je společníkem v Atakarchitekti, s. r. o.

Je také členem představenstva Memorie, z. s., (Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti), od roku 2016 členem Naše Ralsko, z. s., a od roku 2017 členem správní rady Geoparku Ralsko.

Z jeho autorské tvorby (výběr):
Dostavba Muzea východních Čech v Hradci Králové, studie, spolu s Hanou Suchánkovou
Rodinné domy / Šlapanice, Chrudim, Rajhradice, Hostěnice, spolu s Hanou Suchánkovou
Bytové domy v Brně / Veveří, Útěchov – Brno město, spolu s Hanou Suchánkovou

Vybrané grantové projekty:
Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, MŠMT, řešitel dílčí části,
Program na podporu mezinárodní spolupráce českých a zahraničních vysokých škol, MŠMT, řešitel dílčí části.
Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra, MŠMT, člen řešitelského týmu, koordinátor zahraničních aktivit,
IP TUL, Projekty pro Liberecký kraj, 2015–2018.

Galerie

Akademický senát TUL zasedá v úterý 13. února v konferenčním sále v suterénu budovy IC od 9.00 hodin. Jeho zasedání jsou veřejná.

-red-

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Únor 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání