pátek 21. únor 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Osamu Okamura, nebo Jan Stolín?

Osamu Okamura, nebo Jan Stolín?

Bez názvu-1.jpg

Kdo bude příštím děkanem fakulty umění a architektury? Odpověď na tuto otázku mohla fakultnímu akademickému senátu přinést včerejší prezentace dvou kandidátů Jana Stolína a Osamua Okamury.

Los prvního řečníka padl na Jana Stolína. Ten se auditoriu univerzitní auly představil především jako výtvarník a jako autor sochařských a audiovizuálních instalací, jehož velkým tématem je redefinice prostoru. Jan Stolín také v úvodu hovořil o libereckých galeriích, které založil a kurátorsky vedl a do kterých se mu dařilo přinášet soudobé umění a umělce zvučných jmen.

Doc. Jan Stolín, M.A., (*1966) vystudoval UMPRUM, na Fakultě umění a architektury TUL působí od roku 1998, v současnosti vede katedru environmental designu a je proděkanem fakulty.

„Máme sedm kateder, budu navrhovat sloučení katedry výtvarného umění a katedry environmental designu, které by zajišťovaly program pracovně nazvaný ,vizuální komunikace‘,“ uvedl včera Jan Stolín s tím, že sloučení kateder je návrhem, který nadnesla také Rada pro vnitřní hodnocení TUL.

Ve své prezentaci dále zmínil, že fakulta by měla být úzce výběrová a měla by upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Na dotaz z publika k tomu Jan Stolín dodal: „Můžeme mít více kvalitních uchazečů. Na umělecky zaměřených středních školách jsou skvělí lidé a bude jedním z mých cílů oslovit je a přivést je na myšlenku studia na naší fakultě.“

„Zasadím se o podporu blokové výuky v případě, že by ji měly vést osobnosti, které stojí za to před studenty předvést. Řada z těch nejlepších nám často nemůže věnovat celý semestr, ale můžeme je získat pro výuku na nějakou kratší vymezenou dobu,“ uvedl k rozšíření nabídky výuky Jan Stolín a dodal:

„Také máme spoustu absolventů, kteří se dobře uchytili v zahraničí, rád bych je oslovil pro spolupráci, aby předali našim studentům něco z toho, co se v praxi naučili.“

Jan Stolín také mluvil o dobré atmosféře spolupráce a synergie, kterou by chtěl na fakultu vrátit. K dobré atmosféře podle něj povede radost z dobře vykonané práce pro rozvoj školy. Podle jeho slov by se děkan měl věnovat práci pro fakultu každý den.

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (*1973), absolvent ČVUT a AVU, se včera v univerzitní aule představil jako člověk, „kterého to od každodenní architektonické praxe zavanulo spíše do pozice konzultanta“ otázek spojených s architekturou a urbanismem. Prvním výraznějším krokem v tom bylo jeho angažmá v časopise o architektuře ERA 21, který řadu let vedl jako šéfredaktor. Přiblížil také svou spolupráci se zahraničními architekty a urbanisty na několika projektech.

Osamu Okamura je pět let programovým ředitelem mezinárodní konference o městském plánování reSITE a v současnosti mimo jiné také přednáší na pražské vysoké škole Architectural Institute in Prague – ARCHIP.

Fakultě by tak, jak zdůraznil, mohl nabídnout řadu zajímavých zahraničních kontaktů.

Témata, kterými se ve svém profesním životě zabýval, vydala na hustě popsaný slide z jeho prezentace. Patří k nim urbanismus, územní rozvoj, moderní technologie v architektuře, sociální ekologie, moderní nomádství, experimentální stavění a celá řada dalších.

Představení své dosavadní práce věnoval Osamu Okamura většinu času vymezeného na jeho prezentaci, k samotným plánům a vizím o budoucnosti fakulty se tak věnoval jen v rychlém přehledu. Na některá témata ovšem došlo i v následné diskuzi, ve které mimo jiné zaznělo:

„Je třeba rozjet marketing, vím, že je to v architektuře minové pole, ale i podle mých zkušeností ze zahraničí je to potřeba. Výrazněji bych se zasadil také o fundraising na fakultě, se kterým mám bohaté zkušenosti a který na této škole chybí.“

Na otázku, zda by jím proklamovanou podporu habilitací začal i u sebe, odpověděl: „Určitě, protože bych měl jít sám svým kolegům příkladem. Pokud bych se stal děkanem, zahájím habilitační řízení pravděpodobně na brněnské fakultě.“

Na fakultě by Osamu Okamura vzhledem k rozpracovaným závazkům mohl v prvním roce svého děkanského mandátu být k dispozici tři dny v týdnu, postupně by, jak uvedl, chtěl tuto časovou dotaci navýšit.

Oba uchazeči včera také hovořili shodně o tom, že je potřeba redefinovat navazující magisterské studium tak, aby studenti po absolvování bakalářského studia neodcházeli jinam, zasadit se o zdárné akreditování doktorského programu a úspěšná habilitační řízení, zajistit finanční soběstačnost fakulty a podporovat spolupráci ve všech směrech: mezi katedrami, mezi fakultami i spolupráci s městem, krajem a dalšími i zahraničními institucemi.

Oba dostali od publika také shodnou otázku: Co to pro vás znamená stát se děkanem?

Jan Stolín řekl: „Příležitost.“ Osamu Okamura odpověděl: „Být u kormidla na kapitánském můstku. A také zodpovědnost.“

Akademický senát fakulty přistoupí k tajné volbě svého kandidáta na děkana příští týden ve čtvrtek 24. ledna 2019.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání