O nás

Kudy vedla cesta?

Internetový zpravodaj Technické univerzity v Liberci T-UNI online vznikl v listopadu roku 2001 díky úsilí tehdejších čerstvých absolventů TULky.

Hlavním cílem zpravodaje bylo posílit komunikaci a informační servis uvnitř univerzity. Server přinášel a nadále přináší 24 hodin denně čerstvé informace o tom, co se na TUL děje. Od dubna 2004, kdy se redakce ujala tehdejší tisková mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková, začalo T-UNI fungovat i navenek – jako PR médium Technické univerzity v Liberci.

Obě tyto funkce plní i dnes, navíc v novém kabátě. V dubnu roku 2013, tedy po dvanácti letech, změnilo T-UNI svou tvář. Změnu iniciovalo Oddělení propagace a reklamy TUL, které mezitím na univerzitě vzniklo. Autory vizuální stránky, kterou nyní můžete na adrese tuni.tul.cz listovat, je zlínské kreativní studio Spoj se (www.spoj.se), architekturu zpravodaje navrhli liberečtí CLIQUO (www.cliquo.cz).

Zpravodaj změnil i své uspořádání. Čas prověřil, které rubriky má smysl dále spravovat a které se neuchytily nebo našly zázemí jinde. Přeskupení zpravodaje si přímo vynutily i změny v komunikačních možnostech  – zpravodaj se dnes doplňuje s vnitřním informačním rozhraním T-Intra, univerzitním facebookovým profilem: www.facebook.com/TUL.cz, Instagramem, databází videí na Youtube a dalšími kanály.

Redaktorem T-UNI online je Radek Pirkl (-pir-), řadou textů příspívá také mluvčí univerzity – po odchodu Jaroslavy Kočárkové do důchodu je to od jara roku 2018 Barbora Jónová. Autory článků jsou také pracovníci i studenti z jednotlivých univerzitních pracovišť. Jejich příspěvky procházejí editačním procesem. Všechny příspěvky jsou signovány (v případě sdělení obecnějšího rázu alespoň šifrou -red-).

Výjimku tvoří sekce Projekty, která je volně přístupná řešitelům evropských projektů z TUL a za jejíž obsah redakce T-UNI nezodpovídá.

T-UNI není uzavřený server, vzhledem k rozmanitosti dění na TUL je otevřený i dalším zájemcům o psaní článků a zpráv. V redakci vítáme také studenty a jejich pohled na věc.     

Zásady, kterých se chceme držet

Redakce T-UNI online si vyhrazuje právo smazat příspěvky v diskuzích a komentářích, které nesouvisí s obsahem komentovaného článku, které jsou vulgární, rasistické, xenofobní, případně obsahují nepodloženou urážku kohokoliv.

Veškeré příspěvky jsou chráněny autorským zákonem. Nebráníme se jejich šíření, ale požadujeme v citaci uvedení odkazu na T-UNI online, případně: TUL.

Jsme otevřeni Vašim námětům a připomínkám. Kontakt do redakce najdete v horní záložce homepage.

 

Redakce T-UNI online přeje nerušené čtení!

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Lidé | 446