Prohlášení o přístupnosti

Redakce zpravodaje Technické univerzity v Liberci se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto internetové stránky (tuni.tul.cz), které jsou plně v souladu s výše zmíněnými dokumenty.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 7. 2021 posouzením provedené třetí stranou (CLIQUO s.r.o.).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu redakční email: tuni@tul.cz

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce