Mohou sdílené domy pomoci z krize bydlení? Odpověď hledá rozsáhlý výzkum

Vídeňský model fungování participativního bydlení. WILLDAwohnen, einszueins architektur, Vídeň, © Foto Hertha Hernaus
Vídeňský model participativního bydlení. WILLDAwohnen, einszueins architektur, Vídeň, © Foto Hertha Hernaus

Týmy několika univerzit zkoumají možnosti rozvoje participativního bydlení, kdy více lidí sdílí jeden dům a všichni se podílí na správě. Hledají odpověď na otázku, jestli jde o cestu z krize bydlení a zda je o takové bydlení zájem. Do výzkumu se může zapojit každý.

Bydlení je stále nedostupnější. Proto se Technická univerzita v Liberci, Sociologický ústav AV ČR, Arnika - Centrum pro podporu občanů, České vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brně snaží najít cestu z krize bydlení. Města, kde výzkum běží, chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel.

Liberec vyhlásil urbanistickou studii území Papírového náměstí, kde je jedním z uvažovaných řešení právě podpora participativních forem bydlení. V zahraničí jsou to baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný  ̶  společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní.

Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale i následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což také snižuje náklady a zvyšuje environmentální udržitelnost bydlení.

Město Liberec však potřebuje vědět, jestli je o takové bydlení zájem, jak konkrétně spolupracovat a jak by si obyvatelé takové bydlení představovali. Zjišťuje to za pomoci workshopů a dotazníkového šetření. Město zajímá, o jaké formy bydlení je zájem a co je vhodné podpořit. Výsledky se promítnou také do tvorby manuálu pro obyvatele a metodiky pro další česká města.

Pokud se rozhodnete zapojit se do výzkumu, vyplňte, prosím, krátký kontaktní formulář a výzkumníci se Vám ozvou s dalšími informacemi.

Více informací o participativním bydlení najdete na záznamu z konference o konkrétních projektech ve Vídni nebo o iniciativě Sdílených domů a připravovaného spolkového bydlení v Praze.

- ad -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce